Đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác thành nhiệm vụ thường xuyên
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy quan tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đoàn thể; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước.


Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đưa các nội dung của Chỉ thị 03 vào kế hoạch, chương trình công tác, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, có cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các cá nhân tích cực, có hàng ngàn tác phẩm được các địa phương và Trung ương trao giải sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…


Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt vẫn chưa thấy rõ tầm quan trọng của Chỉ thị với công tác xây dựng đảng, dẫn đến tình trạng nhiều nơi thực hiện mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng. Một số tổ chức chưa phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hơn 4 năm qua.


Năm 2016, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị 03 cần được đẩy mạnh và triển khai một cách khoa học, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần thực hiện thường xuyên, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào của từng địa phương, cơ quan... Tập trung khắc phục, giải quyết các vấn đề nổi cộm và phát huy việc nêu gương cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.


Năm 2016, tiếp tục thực hiện chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.


Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất