Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh học và làm theo tấm gương Bác Hồ
Lễ tổng kết trao giải văn học, nghệ thuật và báo chí về đề tài học tập và làm theo Bác giai đoạn 2011-2015 của Lạng Sơn.
Cách thức triển khai

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU và lập Bộ phận giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm trong chương trình công tác, Tỉnh ủy đều xác định nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng dẫn về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp, chỉ đạo bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo nghiên cứu học tập và tổ chức thực hiện các chuyên đề năm 2011, 2012, 2013, 2014 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng... Uỷ ban nhân dân tỉnh quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 7-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính; xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trên địa bàn tỉnh.

Trong chỉ đạo, Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực nắm tình hình, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng cơ quan, đơn vị. 

Nhiều mô hình tốt, cách làm hay

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) trong những năm trước đây; việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh đã trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhất là, từ năm 2011 đến nay, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia qua nhiều hoạt động như: Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào làm thủy lợi nhỏ; làm đường giao thông nông thôn; làm đường điện ... Đã xuất hiện nhiều mô hình làm tốt, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng trong việc “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành như: Công an tỉnh với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ” đã ban hành bản tin gương người tốt, việc tốt hằng quý, biểu dương 716 tập thể và cá nhân, nhận được 93 thư khen của quần chúng nhân dân; Hội Phụ nữ tỉnh với phong trào “Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xây dựng các mô hình tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ sở, đơn vị như: Mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo, thóc tiết kiệm”, “Tiết kiệm tương trợ”... tổng số tiền tiết kiệm được trên 6,5 tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm được các chi hội dùng để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật, mồ côi... Có những tập thể đã tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể cơ quan, đơn vị với hiệu quả cao và có sức lan tỏa trong các cấp, các ngành tiêu biểu như: Đảng ủy xã Bình Phúc, huyện Văn Quan; Đảng bộ Công an huyện Đình Lập; Chi bộ Trường THPT chuyên Chu Văn An... Đã xuất hiện nhiều cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như: Đồng chí Triệu Xuân Thắng - Bí thư Chi bộ thôn Khe Pùng, xã Đình Lập, huyện Đình Lập đã hiến 1.080m2 đất để xây dựng điểm trường Mầm non thôn Khe Pùng, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, để con em các hộ gia đình trong thôn có ngôi trường khang trang, sạch đẹp học tập và vui chơi; đồng chí Lăng Văn Thạch, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng luôn gương mẫu trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, quan tâm đến an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể, giúp đỡ, vận động quần chúng làm theo chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đồng chí Nông Thị Điềm, Bí thư Đảng ủy xã Bình Phúc, huyện Văn Quan đã vận động nhân dân trong xã đóng góp tiền mở đường giao thông nông thôn được trên 300 triệu đồng, đồng chí và gia đình đã hiến 1 sào đất rừng hồi và 6 cây hồi đã cho thu hoạch để mở đường vào thôn Pác Cắp - thôn đặc biệt khó khăn của xã... Sau Hội nghị cấp tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh gồm đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Lễ báo công tại quê Bác, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để khích lệ, động viên các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

Kinh nghiệm thiết thực

Việc quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cùng với sự đôn đốc, hướng dẫn của ban tuyên giáo cấp ủy, các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc cấp uỷ các cấp là nhân tố hàng đầu quyết định tới chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp uỷ, chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thì việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị ở nơi đó có chất lượng, hiệu quả, có sự chuyển biến tích cực.

Nêu cao ý thức trách nhiệm và vai trò gương mẫu của các cấp ủy, của cán bộ chủ chốt ở mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là việc thực hiện “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; chú trọng học tập các chuyên đề, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xác định các công việc trọng tâm, bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Cần phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi trọng giới thiệu kết quả đạt được trong quá trình thực hiện; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và biểu dương gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả rộng rãi trong Đảng bộ. 

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ đảng hằng tháng và là tiêu chí trong kiểm điểm cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất