Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Vĩnh Phúc
Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch 16-KH/TU, ngày 21-9-2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan trong tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác đến cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân; rà soát, bổ sung và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức của Người phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, từng ngành.


Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa, bước đầu hình thành sự tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng giáo dục tấm gương đạo đức của Bác cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tỉnh Đoàn đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đoàn viên, thanh niên phấn đấu rèn luyện với các tiêu chí, như: Yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên; Bản lĩnh, trung thực; Kiên trì, vượt khó, nói đi đôi với làm; Học thường xuyên, học suốt đời,; tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên, học sinh, sinh viên, như: “Giờ học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”, “Thanh niên làm theo lời Bác”... tạo phong trào thi đua học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Các chuyên đề “Suốt đời cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã được các tổ chức đảng, đoàn thể đưa vào sinh hoạt hằng tháng, coi đây là công việc thường xuyên.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhiều gia đình đảng viên, hội viên cựu chiến binh, nông dân... tự nguyện hiến hàng chục, hàng trăm m2 đất vườn, đất ở của gia đình, phá dỡ tường rào, công trình xây dựng, góp công sức để làm đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần xây dựng làng xã khang trang, đóng góp tích cực vào Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều gương học sinh, sinh viên vươn lên đạt thành tích cao trong học tập; có em gia đình rất khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, đạt Huy chương Đồng quốc tế môn Sinh học (học sinh Nguyễn Hải Anh - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc). Nhiều gương phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nhiều gương thanh thiếu niên trong phong trào “Thiếu nhi Vĩnh Phúc thi đua làm nghìn việc tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy”, tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt trong gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng ở Vĩnh Phúc xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm thiết thân của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đảng bộ theo quy định tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-03-2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó chú trọng nội dung xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị mình, đơn vị bạn; tự phê bình, phê bình những biểu hiện tiêu cực, thói hư tật xấu ở đơn vị, địa phương mình; việc nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Thứ ba, đồng chí bí thư cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác không những là trách nhiệm mà còn là nhu cầu thiết thân, để rèn luyện lối sống, đạo đức cách mạng trong sáng, giản dị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, thực sự là tấm gương để cấp dưới, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; cấp trên tăng cường kiểm tra cấp dưới, tổ chức đảng, đảng bộ, chi bộ tăng cường kiểm tra cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để đánh giá, xếp loại cuối năm; khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định.

Thứ năm, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Coi việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về công tác giáo dục tư tưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất