Thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua gian khó

Cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn địa phương theo hướng đẩy mạnh việc làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Đề án số 09-ĐA/TU ngày 26-9-2011 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015”. Với 5 mục tiêu, 9 nhóm giải pháp cùng những cách làm năng động, sáng tạo của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong hai năm qua đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Năm 2011, tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với tổng kết, trao giải thưởng 3 năm thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề này. Năm 2012, việc học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các tổ chức cơ sở đảng triển khai thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng, từng chi ủy tự lựa chọn nội dung phù hợp trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của cấp trên. Các chuyên đề học tập, làm theo gắn liền với nhiệm vụ công tác của mỗi địa phương, đơn vị và tổ chức đảng. Việc đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ đã giúp các cán bộ, đảng viên làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả hơn.         Một cảnh trong vở kịch nói "Bác không phải là vua" do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên biểu diễn, là một trong những tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ tỉnh lựa chọn là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra.

Triển khai học tập chuyên đề năm 2013 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, nhằm tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng gắn với những lời dạy của Bác, tỉnh đã bổ sung thêm nội dung học tập của quý I là: “Học tập, thấm nhuần lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 1-1-1964”. Đề cương tuyên truyền đã được biên soạn và phát hành đến tất cả các địa phương, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng. Và trong đợt học tập lần này, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải viết bản thu hoạch, đề ra kế hoạch của bản thân trong thực hiện lời dạy của Bác.

Trên cơ sở những chuẩn mực đạo đức chung và nhiệm vụ chức năng được giao, đại đa số các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã bổ sung, cụ thể hóa và ban hành các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị và những quy định chung để triển khai thực hiện. Nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng và rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, coi đây là giải pháp cơ bản để lôi cuốn quần chúng cùng làm theo. Có thể kể đến các đơn vị tiêu biểu như: Thành phố Thái Nguyên, Công an tỉnh, Huyện ủy Phổ Yên…


           Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên là một trong những đơn vị triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Trong ảnh: Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) làm thủ tục cấp Giấy chứng minh nhân dân.

Việc xây dựng và thực hiện giảng dạy nội dung học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủ động tích hợp vào các chương trình giảng dạy, bồi dưỡng; các trường phổ thông đưa chương trình giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy theo hướng dẫn của ngành. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa cũng được tăng cường, như: Thi kể chuyện về Bác Hồ, thi viết về đề tài học tập và làm theo lời Bác, thi vẽ tranh…

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, Đoàn Thanh niên tỉnh đã tích cực tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu các chuyên đề và đăng ký phấn đấu làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Công tác tuyên truyền về lý tưởng sống theo gương Bác Hồ vĩ đại được tổ chức sâu rộng, khơi dậy những hoài bão, lý tưởng trong thế hệ trẻ, góp phần đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, hướng thế hệ trẻ vào các hoạt động có ý nghĩa.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, như: Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh tổ chức đăng ký thi đua với chủ đề “Phụ nữ Công an Thái Nguyên thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Huyện đoàn Phú Lương xây dựng 24 tủ sách “Học tập và làm theo Bác”, duy trì 16 điểm đọc báo “Thanh niên làm theo lời Bác”…

Công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW đã được tiến hành lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách hài hòa. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng. Đã có nhiều tấm gương quần chúng học tập và làm theo Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, được người dân mến phục. Có thể kể đến: Cô giáo Trương Thị Huyên, dân tộc Dao, đã bám trụ tại điểm trường trên bản Cà Đơ, phân hiệu của Trường Tiểu học Lam Vỹ (Định Hóa) gần 20 năm với bao thiếu thốn, vất vả; ông Đoàn Khắc Thơ ở tổ dân phố Tiến Ninh, phường Tân Thịnh, T.P Thái Nguyên (là cựu chiến binh đã tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bị nhiễm chất độc da cam), gia đình rất khó khăn, hàng ngày hai ông bà phải bán từng phích nước sôi để nuôi 2 đứa cháu bị di chứng… nhưng khi Nhà nước đền bù thu hồi đất được hơn 100 triệu đồng, ông lại bảo vợ mang 60 triệu đồng đi ủng hộ cho Quỹ hỗ trợ nông dân nghèo với mong muốn góp phần giúp những người nghèo hơn mình có cơ hội thoát nghèo; ông Hoàng Văn An ở xóm Bồ Cốc, xã Nam Hòa (Đồng Hỷ), vợ bị tâm thần, gia đình rất nghèo nhưng ông đã học được ở Bác đức tính cần cù, kiên trì, quyết tâm vượt qua gian khó, nuôi 3 con theo học đại học… Những tấm gương đó là minh chứng sinh động cho thấy người dân luôn đồng tình, ủng hộ phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Vào dịp Kỷ niệm Ngày sinh của Bác 19-5, Thái Nguyên sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ được biểu dương, khen thưởng; nhiều giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác sẽ được trao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm vững niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong công tác và cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất