Ban Bí thư Trung ương Đảng giao ban với hai Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu bật những kết quả đã được, những nét mới; những thuận lợi, khó khăn, phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03 ở Khối các cơ quan Trung ương, Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương xác định nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương là vấn đề đạo đức công vụ; địa bàn trọng điểm là các quan quản lý nhà nước - nơi tham mưu về chủ trương, chính sách vĩ mô và có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, cũng như quyền lợi của nhân dân.. Ban Thường vụ chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, đảng viên theo 5 nội dung cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhằm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối….

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với công tác an sinh xã hội và triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Nội dung học tập và làm theo, quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên được đưa vào sinh hoạt chi bộ.

Nhiều đảng bộ trực thuộc đã tìm tòi cách thức tổ chức, chủ động sáng tạo triển khai Chỉ thị, xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp, trong nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, bảo đảm nội dung sát với tình hình thực tế. Coi  kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở bình xét, phân loại tổ chức đảng hằng năm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy hai Khối trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; lựa chọn nội dung trọng tâm và xác định địa bàn trọng điểm để tập trung triển khai thực hiện. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức được tiến hành nghiêm túc, xác định là khâu quan trọng của quá trình triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý trong thời gian tới, Đảng ủy hai Khối làm tốt công tác tuyên truyền tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là đội ngũ bí thư cấp ủy, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, với từng đối tượng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là thực hiện nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đức Dương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất