Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo lời Bác
Đoàn viên Khối các cơ quan Trung ương tham gia hiến máu nhân đạo.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương hiện có 57 cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 90.000 đoàn viên, thanh niên. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm của một số tỉnh, thành đoàn nơi đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động để xây dựng kế hoạch triển khai gắn với thự hiện nhiệm vụ chính trị của Khối.

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Đảng ủy Khối, các cấp bộ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức học tập qua các hội thi tìm hiểu, kể chuyện về tấm gương đạo đức của Người. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo tạo chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị của đoàn viên, thanh niên. Trong 5 năm, toàn Khối đã tổ chức được gần 840 lớp học thu hút hơn 103.800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức được 560 buổi hội thảo, lớp học, tọa đàm, diễn đàn, hội thi thu hút 49.800 cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia với các chủ đề: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương làm theo lời Bác”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập”, “Ước mơ vươn tới năm châu”, “Đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức trẻ”; các hội diễn văn nghệ quần chúng và cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Ban Thường vụ Đoàn khối đã cụ thể hóa thành các tiêu chí, chuẩn mực: Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện làm định hướng giá trị và nét đặc trưng của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện và tuyên dương, nhân rộng điển hình thanh niên làm theo lời Bác. Năm 2010, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tuyên dương 30 nhà báo trẻ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Cuộc vận động. Năm 2011, đã đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động và tuyên dương 100 tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác.

Công tác thông tin, tuyên truyền được các cấp bộ đoàn quan tâm đẩy mạnh, nhiều cơ sở đoàn đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên website của cơ quan, đơn vị phục vụ Cuộc vận động… Một số cơ sở đoàn có đoàn viên, thanh niên hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đã có nhiều bài viết, phóng sự, phát thanh, truyền hình tuyên truyền về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng và các tạp chí, ấn phẩm của ngành.

Đến nay, hầu hết các cơ sở đoàn đã từng bước chuyển hóa nội dung học tập và làm theo lời Bác vào các đối tượng thanh niên, xây dựng nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch với các hình thức và nội dung đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của các đoàn viên, thanh niên trong Khối về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyển từ học tập sang làm theo lời Bác một cách tự nhiên, từ đó hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế là: Một số cơ sở đoàn còn lúng túng trong việc thực hiện, chưa có sự định hướng các nội dung làm theo lời Bác gắn với đặc điểm của từng đối tượng đoàn viên. Kết quả cụ thể của việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật sự rõ nét, chưa chú trọng thiết kế các loại hình một cách phong phú, đa dạng, gần gũi với thanh niên để họ dễ tiếp cận, học tập và làm theo lời Bác; chưa gắn với các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tới, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chú trọng một số giải pháp sau:

Một là, đổi mới phương thức tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, cụ thể, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên gắn với chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp.  

Hai là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng nâng cao chất lượng các bài viết, phóng sự, các chương trình phát thanh, truyền hình về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đa dạng hóa nội dung, hình thức cũng như các kênh thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sức hấp dẫn, thu hút sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Ba là, triển khai thực hiện các chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn; đưa các nội dung học tập và làm theo lời Bác trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ, thường xuyên của các chi đoàn, đoàn cơ sở.

Bốn là, tăng cường giám sát, kiểm tra trong triển khai, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cấp cơ sở đến cấp khối; tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết định kỳ hằng năm; kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích, nhân rộng các điển hình tiên tiến cho các đoàn viên, thanh niên trong Khối học tập, noi theo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất