Một năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hoà Bình
Đồng chí Nguyễn Văn Sính, Bí thư chi bộ tổ 10, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình đang giới thiệu về cuốn Album sưu tầm ảnh và sáng tác thơ về Bác Hồ.
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thưc hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 8-11-2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Trên cơ sở thực tế của địa phương và kết quả 4 năm thực hiện học tập và làm theo gương Bác, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện được kết hợp với việc học tập, nâng cao nhận thức, thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; kết hợp giữa “xây” với “chống”, giữa động viên, khuyến khích với đôn đốc, kiểm tra của các cấp uỷ đảng. 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch triển khai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thành lập Bộ phận giúp việc cấp uỷ tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Những chuyển biến về nhận thức trong học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cho việc chuyển sang “làm theo” tấm gương của Bác trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Hoà Bình. Trong thực hiện, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị cùng với sự giám sát của nhân dân. Sau một năm triển khai và thực hiện, Hoà Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện những chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương, đơn vị đã gắn thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các phong trào thi đua, tạo được chuyển biến bước đầu trọng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.   Các cấp hội phụ nữ có phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo; chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm... và đã có 28.073 hội viên tham gia giúp gần 2 tỷ đồng cho 3.310 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế; gần 570 triệu đồng giúp 9.826 hội viên nghèo.  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và cụ thể các chuẩn mực đạo đức cho từng đối tượng thanh thiếu nhi để họ học và làm theo Bác phù hợp với ngành nghề hơn như thanh niên lực lượng vũ trang “Trung thành, kỷ luật; dũng cảm, xung kích; trí tuệ, sáng tạo; xứng danh bộ đội cụ Hồ; lập công vì an ninh Tổ quốc”; thanh niên công chức, viên chức “Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; tận tuỵ, cầu thị, sáng tạo”; thanh niên công nhân “Giỏi nghề, sáng tạo, tiết kiệm, kỷ luật”; thanh niên nông thôn “Vượt khó, sản xuất, kinh doanh giỏi, tự tin, cầu thị, vì cộng đồng”...

Thành phố Hoà Bình, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã tích cực tham gia học tập, vận động, tuyên truyền, lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào các dân tộc và tín đồ, chức sắc, tôn giáo, tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi nổi như: Hội Nông dân thành phố với phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới, trật tự kỷ cương đô thị”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tiết kiệm”; Hội Chữ thập đỏ với phong trào hiến máu nhân đạo và các hoạt động từ thiện, tương thân tương ái; Đoàn thanh niên thành phố xây dựng 65 tủ sách “Thanh niên làm theo Bác”, 350 đầu sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, 385 chi đoàn có “Nhật ký làm theo Bác”... Trong quá trình thực hiện, các cấp uỷ đảng luôn coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, uốn nắn những gì còn chưa được trong lối sống, công việc hằng ngày của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, các chi bộ còn lồng ghép kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.  

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực thực hành tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo. Năm 2011, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiết kiệm được 136.780.500 đồng, 6 tháng đầu năm 2012 được 54.827.000 đồng. Số tiền này dành để mua gạo tặng những gia đình đặc biệt khó khăn trong dịp tết, giáp hạt. Tiếp tục thực hiện phong trào tổ chức đảng, đảng viên giúp đỡ người nghèo, từ năm 2011 đến nay đã có 15 TCCSĐ nhận đỡ đầu 32 cháu học sinh nghèo vượt khó với số tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng/cháu/tháng. Để việc học và làm theo Bác có ý nghĩ thiết thực, Bộ chỉ huy Quân sự còn thực hiện phong trào “4 quản, 3 giữ” đối  với cán bộ, chiến sỹ (quản lý về chính trị, tư tưởng; quản lý về công việc theo chức trách, nhiệm vụ; quản lý về chấp hành chế độ thời gian; quản lý về kinh tế, tài chính; giữ vững đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, quân đội, pháp luật Nhà nước; giữ vững an toàn).  

Huyện Đà Bắc có mô hình tiết kiệm chi tiêu trong gia đình bằng hình thức “Nuôi lợn nhựa” ở thị trấn Đà Bắc, xã Hào Lý; mô hình “Hũ gạo tình thương” ở xã Cao Sơn; xã Tiền Phong “Bỏ ống tiết kiệm” được 41,9 triệu đồng. Ban chỉ huy quân sự huyện, vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị hằng tháng bỏ ống tiết kiệm để giúp 1 học sinh nghèo vượt khó, với định mức là 200.000 đồng/tháng. Năm 2012, Ban chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục nhân rộng mô hình, nhận đỡ đầu thêm 2 em học sinh; phối hợp với Huyện đoàn Đà Bắc triển khai kế hoạch “Ngôi nhà 2000 đồng”, vận động cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên trong huyện mỗi tháng tiết kiệm 2000 đồng để ủng hộ học sinh vùng có điều kiện kinh tế khó khăn của huyện. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đà Bắc nhận đỡ đầu cho 1 học sinh xã Hào Lý có hoàn cảnh khó khăn: mỗi tháng 12 kg gạo. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đà Bắc tiết kiệm mỗi tháng từ 7 đến 10.000đồng/cán bộ để giúp đỡ những cán bộ, đảng viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Công an huyện có phong trào tuổi trẻ công an huyện thi đua học tập 6 điều Bác Hồ dạy... Huyện Tân Lạc, Hội phụ nữ xã Đông Lai với phong trào tiết kiệm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đoàn thành niên xã Quy Mỹ có mô hình thanh niên làm theo lời Bác; Đoàn thanh niên xã Nam Sơn có mô hình “Tiếng trống học đêm”.  

Từ các phong trào thi đua, Hoà Bình ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể tiêu biểu như: Ở huyện Tân Lạc có ông Bùi Văn Hựng, xóm Đừng, xã Gia Mô đã hiến đất cho xóm xây dựng Nhà văn hoá; ông Bùi Hồng Thiết, xóm Bắc Hưng, xã Quyết Chiến đã tự nguyện ủng hộ phương tiện vận tải, xăng dầu, ngày công cho đợt diễn tập chiến đấu trị an năm 2011; bà Bùi Thị Lựu, giáo viên Trường Mầm non xã Tử Nê nhiều năm vượt qua khó khăn, bám trường, bám lớp, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy. Đồng chí Bùi Đức Chiến, Nguyến Tiến Biên, Phòng Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ban chỉ huy Quân sự thành phố nhặt được của rơi đã tìm cách trả lại người bị mất. Anh Bùi Văn Hưng, Bùi Văn Xứng, Bùi Văn Yền ở xóm Rú I, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong đã hiến đất để xây dựng nhà văn hoá xóm; đồng chí Bùi Văn Lưu công an viên xóm Cạn Hạ, xã Tân Phong, anh Bùi Văn Chuẩn ở xóm Quáng Trong, xã Đông Phong đã dũng cảm tấn công và truy bắt tội phạm; em Bùi Thị Thuý Triều, học sinh Trường THCS xã Đông Phong 4 năm liên tục là học sinh giỏi toàn diện...  

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Hoà Bình triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội phát triển, công tác xây dựng đảng được chú trọng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố; niềm tin của nhân dân vào Đảng được tăng cường. Tin rằng, với nhận thức đúng đắn về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chính quyền trong Đảng bộ tỉnh Hoà Bình luôn giữ vững những kết quả đạt được, đưa tỉnh miền núi Hoà Bình ngày càng phát triển ổn định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất