Tuổi trẻ Cư M’gar làm theo lời Bác
Đoàn viên, thanh niên Cư M'gar tham gia tình nguyện giúp đỡ đồng bào khó khăn
Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật cho thanh niên được triển khai thường xuyên, có hiệu quả gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Cư M’gar học tập và làm theo lời Bác”, lấy việc làm theo Bác là tiêu chí để rèn luyện cho từng đoàn viên, thanh niên. Các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên có nghĩa cử đẹp” đã được triển khai đến các cấp bộ đoàn. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức một cách thiết thực như: Liên hoan thanh niên hát dân ca, Liên hoan cồng chiêng măng non, Hội thao dân tộc thiểu số, Hội thao người khuyết tật, Ngày hội Tuổi trẻ Cư M’gar với văn hóa giao thông... Các hoạt động này đã tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Công tác hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên lập thân, lập nghiệp được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đã mở 25 lớp đào tạo nghề, phối hợp mở sàn giao dịch việc làm cho hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, hằng năm có trên 3.000 đoàn viên thanh niên được tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm. Thanh niên được vay vốn để phát triển kinh tế, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, nhiều cách làm hay, hiệu quả. Phong trào “cải cách hành chính”, “3 trách nhiệm” và “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong thanh niên được đẩy mạnh.

Phong trào thanh niên tình nguyện, chiến dịch “mùa hè xanh”, “tháng thanh niên” cũng thường xuyên được triển khai. Mỗi năm có khoảng 2.000 thanh niên ở cơ sở tình nguyện tham gia làm đường giao thông nông thôn, tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tham gia xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, hiến máu nhân đạo… Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày càng có nhiều thanh niên trong huyện tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ đoàn luôn được quan tâm. Từ năm 2008 đến nay, đã có trên 927 lượt cán bộ đoàn - hội - đội từ huyện đến cơ sở được cử đi dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị… Hiện có 59% thanh niên nông thôn ở Cư M’gar đã được phổ cập tin học, đạt 108% mục tiêu chương trình huyện đề ra. Công tác bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp được các cấp ủy đảng quan tâm. Phương châm “Trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt” đang từng bước được các địa phương, đơn vị thực hiện; đội ngũ cán bộ đoàn quá tuổi được sắp xếp, bố trí luân chuyển công tác, góp phần nâng cao tỉ lệ cán bộ trẻ trong các tổ chức cơ sở đoàn và trong các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện.

Việc xây dựng, bố trí các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cho thanh niên được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng, đến nay đã có 16/17 xã, thị trấn có sân bóng đá cho thanh niên. Từ các hoạt động của đoàn, nhiều đoàn viên, thanh niên đã trưởng thành, phát huy được sự năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực. Hơn ba năm qua, các cơ sở đoàn đã giới thiệu gần 600 đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; đã có hơn 350 đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Công tác xây dựng cơ sở đoàn, củng cố chi đoàn, chi hội còn yếu kém được các cấp uỷ đảng tích cực chỉ đạo thực hiện. Nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, trong đó đã thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắc Lắc về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, trọng tâm là cơ sở trung bình, yếu và địa bàn dân cư” và Phương án 86/PA-UBH ngày 01-7-2007 của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đắc Lắc về “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHTN Việt Nam các cấp”. Từ năm 2008 đến nay, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện liên tục được Tỉnh Đoàn đánh giá là đơn vị thi đua vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Đoàn trao tặng nhiều bằng khen.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thanh niên Huyện Cư M’gar vẫn còn những hạn chế: Một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa nhận thức hết ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ đổi mới, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ cấp chi đoàn, chi hội còn bất cập, chưa khuyến khích thanh niên yên tâm công tác và tham gia công tác đoàn - hội. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên chưa được đẩy mạnh, vẫn còn nhiều thanh niên nông thôn thiếu việc làm, chưa được đào tạo nghề, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận thanh niên lười lao động, thiếu ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Việc thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia sàn giao dịch việc làm nhằm tư vấn, định hướng, giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Để hoạt động đoàn và công tác thanh niên ở Cư M’gar đạt nhiều kết quả thiết thực, xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy đảng cần quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để tổ chức đoàn thật sự vững mạnh, là hạt nhân trong việc đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, trong đó có hai phong trào lớn của đoàn là “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Khuyến khích và hỗ trợ cho các dự án của thanh niên phát triển kinh tế. Quan tâm hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động ở thôn, bản. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có năng lực, nhiệt huyết để xứng đáng với vai trò là người thủ lĩnh trong các phong trào. Củng cố tổ chức cơ sở đoàn - hội - đội, đặc biệt quan tâm đến các chi đoàn, chi hội thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi đua lao động sáng tạo, tích cực tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong các tổ chức cơ sở đoàn. Các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Cư M’gar học tập và làm theo lời Bác", lấy việc "làm theo" là trọng tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tham gia xây dựng Đảng. Chú trọng công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp.

Bốn là, không ngừng nâng cao trình độ, tri thức và kỹ năng cho thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên được rèn luyện thể chất, trí tuệ, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện. Nâng cao năng lực và nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ đoàn, coi trọng việc bồi đắp và giữ vững niềm tin của đoàn viên, thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất