Tuổi trẻ Bắc Hà làm theo lời Bác xung kích xây dựng nông thôn mới
Đoàn viên, thanh niên xã Tà Chải - điểm sáng trong công tác đoàn của huyện Bắc Hà tham gia lao động tình nguyện.
Xác định vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn Bắc Hà đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 13/KH-ĐTN “Đoàn thanh niên tham gia thực hiện hai tiêu chí (16,17) trong Đề án xây dựng nông thôn mới đó là xung kích bảo vệ môi trường (BVMT), vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và tham gia xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp” tới 42/42 cơ sở đoàn trên toàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền trong thanh niên cũng như trong các tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đề cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các lĩnh vực khó. Trong đó, coi trọng mục tiêu, nội dung, ý nghĩa và 19 tiêu chí đạt xã nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Văn Vinh, Bí thư Huyện Đoàn Bắc Hà cho biết: Với tinh thần “Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới”, các cấp đoàn cơ sở của Bắc Hà đã và đang tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới; tham mưu và triển khai thực hiện chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn; xung kích đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá và an ninh trật tự nông thôn; tích cực tham gia xây dựng đảng ở chính quyền nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-ĐTN ngày 15-8-2006 của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Lào Cai  “Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ giúp đỡ ĐVTN nghèo phát triển kinh tế”, từ năm 2011 đến nay, Huyện đoàn Bắc Hà đã giúp đỡ được 25 hộ gia đình đoàn viên, thanh niên nghèo thuộc các xã Bản Phố, Tà Chải, Na Hối, Bản Cái với nhiều hình thức như giúp cây, con giống, phân bón, dụng cụ lao động, ngày công lao động... với tổng giá trị bằng tiền gần 30 triệu đồng và 200 ngày công lao động. Huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện duy trì 3 lớp dạy nghề (trung cấp du lịch, trung cấp nông, lâm nghiệp và sửa chữa xe máy) cho 160 đoàn viên, thanh niên của 21 xã, thị trấn trên toàn huyện. Huyện đoàn Bắc Hà còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tư vấn và giải ngân cho 2.357 thanh niên vay vốn với tổng số tiền là 37.114 triệu đồng thông qua chương trình vay ưu đãi giúp các gia đình đoàn viên nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh vươn lên .  

Thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới và tham gia xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp, tuổi trẻ Bắc Hà tổ chức được 80 đợt tình nguyện hướng về cơ sở và tình nguyện tại chỗ với hơn 13.000 lượt đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia dọn vệ sinh nhà cửa, chuồng trại, thôn bản, công sở, trường học, khơi thông, phát quang 120km cống rãnh, thu gom và xử lý 60m3 cỏ, rác thải, trồng 2.000 cây xanh các loại, tu sửa hơn 115 km đường giao thông liên thôn, liên xã. Điển hình trong phong trào này là chi đoàn quản lý đô thị, chi đoàn các xã Bản Cái, Lùng Phình, Tả Củ Tỷ, Bản Già, Tà Chải, Bản Phố, Cốc Lầu, Bảo Nhai... Huyện đoàn còn chú trọng tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chi đoàn văn hóa”. Đoàn viên thanh niên nông thôn Bắc Hà đã tham gia bài trừ các hủ tục lạc hậu, gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ gia đình trẻ, tiền hôn nhân, phòng chống tệ nạn xã hội không những làm phong phú thêm các hoạt động đoàn ở nông thôn, mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tình thần cho thanh thiếu niên nông thôn.

Đồng chí Bùi Văn Vinh chia sẻ: Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và lâu dài, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của nhiều ban, ngành, tổ chức, cá nhân cũng như toàn xã hội. Hiện nay, Huyện Đoàn Bắc Hà đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn để đề ra nội dung hoạt động phụ hợp, trong đó đề cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia các lĩnh vực khó khăn, các hoạt động mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất