Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại các tỉnh miền Bắc
Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 13-4, tại tỉnh Hà Nam, Ban Bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh miền Bắc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có đại diện thường trực tỉnh, thành uỷ, trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ của 28 tỉnh, thành phố trong khu vực.

 

Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị, mỗi địa phương đã thành lập bộ phận giúp việc các cấp, trong đó có cán bộ chuyên trách; xây dựng được kế hoạch và cụ thể hoá những hướng dẫn của Trung ương, rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với mỗi địa phương để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, nền nếp, mang tính hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, tạo nên sức lan toả rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân.

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá những việc đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đồng thời, đề xuất những ý kiến, giải pháp để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả mà các địa phương đã đạt được, đánh giá cao ý kiến tham luận về những kết quả đạt được, đặc biệt những ý kiến thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, vướng mắc, hạn chế của mỗi địa phương. Ghi nhận sự cố gắng của các tỉnh, thành ủy trong việc sớm xây dựng kế hoạch, xác định trọng tâm; thành lập bộ phận giúp việc các cấp; cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó đề cao tính gương mẫu, vai trò của người đứng đầu.

 

Đồng chí Tô Huy Rứa chỉ rõ những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 thời gian qua: Ở một số địa phương, đơn vị, việc triển khai Chỉ thị chưa đạt yêu cầu; còn tình trạng chính quyền, doanh nghiệp chưa xem trọng; các quy định còn mang tính hình thức, lúng túng trong đánh giá việc thực hiện. Công tác tuyên truyền về Chỉ thị 03 chưa được như mong muốn, chưa phát hiện được nhiều những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô Chí Minh.

 

Đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu các địa phương thời gian tới cần phát huy những kết quả, kinh nghiệm tốt để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại mỗi tỉnh, kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi trọng kiểm tra, giám sát thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, xây dựng các tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện.


Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất