Hải Dương ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ tuyên giáo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đồng chí Phạm Xuân Thăng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao "Chuẩn mực đạo đức cán bộ Tuyên giáo Hải Dương" cho đại diện ban tuyên giáo cấp huyện
Thực hiện Hướng dẫn số 25- HD/BTGTW, ngày 25-11-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 24 - KH/TU, ngày 29-9-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn việc bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị công bố chuẩn mực đạo đức cán bộ tuyên giáo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Chuẩn mực đạo đức cán bộ Ngành Tuyên giáo tỉnh Hải Dương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xây dựng dựa trên 6 mối quan hệ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong giai đoạn mới với đặc thù riêng, ngắn gọn, mang tính định hướng cao, dễ nhớ, dễ thực hiện.  

Sau khi xây dựng xong chuẩn mực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt, ban hành quy chế thực hiện, phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành. Các nội dung chuẩn mực đạo đức được in đẹp, rõ ràng đặt tại các vị trí trang trọng cho dễ quan sát; công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và giám sát quá trình thực hiện. Sau đó, mỗi cơ quan, đơn vị trong Ngành Tuyên giáo Hải Dương xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực của cả giai đoạn 2012-2015 cũng như kế hoạch cụ thể từng năm.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần tự giác của cán bộ đi đôi với việc áp dụng các biện pháp về quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, uốn nắn, nhắc nhở, phê bình, biểu dương, khen thưởng. Hằng tháng, cấp uỷ cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện chuẩn mực đạo đức để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những tồn tại trong quá trình thực hiện. Trong nội dung sinh hoạt của chi, đảng bộ đều phải có nội dung đánh giá tình hình thực hiện chuẩn mực. Cuối năm, cấp uỷ và từng chi bộ tiến hành đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực gắn với kiểm điểm công tác năm, trong đó có biểu dương, khen thưởng những cán bộ, lãnh đạo thực hiện tốt cũng như chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

Phản hồi (1)

caovânhi 11/06/2012

dông ý với 6 nội dung trong cuọc vân động

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất