Những kinh nghiệm bước đầu...

Vừa qua, tại Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu đã diễn ra hội nghị gặp mặt, tọa đàm, trao đổi những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và công tác xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng của đảng ủy khối doanh nghiệp, khối dân chính đảng các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

 

Đảng bộ khối Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng: Bốn "bí quyết" trong triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đảng bộ khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng hiện có 115 TCCS đảng với hơn 4.400 đảng viên. Trong đó, có hơn 80 TCCS đảng ở các doanh nghiệp cổ phần hóa, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đến cuối năm 2009 đã có hơn 30 tập thể và hơn 100 cá nhân đạt được thành tích nổi bật trong việc "làm theo".

Một số đơn vị đã xây dựng được các điển hình tiêu biểu, có tác động tích cực đến phong trào thi đua ở cơ sở. Từ kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng ủy khối rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, các cấp ủy phải có sự nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động, từ đó, tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên. Có quy chế kiểm tra, giám sát cụ thể và thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác.

Thứ hai, gắn Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, tập trung giải quyết tốt những vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp, nhất là gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục những khó khăn do những tác động của tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế hiện nay.

Thứ ba, làm tốt việc vận động và tổ chức cho quần chúng tích cực tham gia Cuộc vận động, nhất là việc tham gia giám sát và góp ý cho cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, phát huy tính gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền ở các doanh nghiệp.

 

Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Gia Lai:  Nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong "học tập và làm theo gương Bác".

Cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động, từ đó có những biện pháp cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc tổ chức học tập các chuyên đề Cuộc vận động, chuẩn bị tốt nội dung học tập, phương pháp truyền đạt phù hợp từng đối tượng và với điều kiện ở cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc tiếp thu nội dung các chuyên êề. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc nhận xét, đánh giá kết quả đăng ký thực hiện Cuộc vận động theo chủ đề hàng năm của cá nhân, xem đây làm một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên, công chức hàng năm. Thường xuyên gắn Cuộc vận động với nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể và lồng ghép với các phong trào thi đua để qua đó cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của mình.

Trong quá trình triển khai, tùy vào thời điểm thích hợp, chủ động đề ra những biện pháp lãnh đạo phù hợp với chủ đề Cuộc vận động hàng năm, trong đó cần chú trọng tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện Cuộc vận động, đồng thời phát huy tính tự giác của mỗi cá nhân trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương những gương tập thể, cá nhân có thành tích trong việc "làm theo" gương Bác.

 

Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Đăk Lăk:  Công tác xây dựng TCCS đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định: Biện pháp đem lại hiệu quả trong công tác xây dựng TCCS đảng trước hết là nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng ủy cơ sở và chi bộ nên đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở trong chuẩn bị ra nghị quyết đảm bảo có nội dung đầy đủ nhưng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ triển khai và gắn trách nhiệm để kiểm điểm.

Việc bám sát thực tiễn, nắm tình hình các TCCS đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo chặt chẽ, phân công từng ủy viên ban thường vụ phụ trách theo cụm, từng ủy viên ban cấp hành phụ trách một số TCCS đảng, nắm bắt kịp thời những diễn biến tại cơ sở, để có hướng chỉ đạo kịp thời. Ban Thường vụ Đảng uỷ cũng xây dựng kế hoạch, nội dung và trực tiếp xuống làm việc với các TCCS đảng để nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền; nắm chắc chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị để kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Hàng năm, gần 90% TCCS đảng đạt TSVM.

 

Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh bằng những biện pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ.

Trước tiên, Đảng bộ quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Đồng thời thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện xử lý những vấn đề nảy sinh; xây dựng đoàn kết, thống nhất trong cấp uỷ, trong từng đảng bộ, chi bộ cơ sở; giữ vững ổn định chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phân công cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, động viên kịp thời. Quan tâm đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ. Không ngừng chăm lo trau dồi đạo đức, phẩm chất, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp uỷ; làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ; thực hiện nền nếp, có hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình; kiên quyết xử lý và thay thế những cán bộ, đảng viên có sai phạm, thiếu trách nhiệm, năng lực yếu.

 

(Nguồn: Báo Nghệ An)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất