Đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ chủ chốt trong làm theo Bác

Chiều 8-4, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động.

Báo cáo của Đảng ủy Khối nêu rõ: Toàn Đảng bộ đã tổ chức tốt việc học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) của Đảng ủy Khối đã tích cực chỉ đạo các đảng bộ tiếp tục thực hiện các nội dung lớn của CVĐ về rèn luyện đạo đức cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; sửa đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ công chức, viên chức. Các đảng bộ đã đề ra chương trình mục tiêu cụ thể về thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính. Coi trọng tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương điển hình tiên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai CVĐ là tổ chức chỉ đạo thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Các đảng bộ đã chọn 34 đảng bộ cơ sở để làm điểm, trong đó Đảng ủy Khối trực tiếp chỉ đạo điểm tại 5 đảng bộ để rút kinh nghiệm. Đến nay đã có 13 đảng bộ tiến hành xong đại hội điểm, nhìn chung các đảng bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức đại hội công phu, chu đáo, khoa học, đúng nguyên tắc và quy trình, thực hiện tốt 4 yêu cầu trong việc tổ chức đại hội.

Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ: Phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện CVĐ gắn với các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thiết thực đạt được các mục tiêu về kinh tế - xã hội: ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế hiệu quả và bền vững. Đảng bộ tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả bước đầu mà các đảng bộ trực thuộc Khối đạt được trong thực hiện CVĐ thời gian qua và nêu rõ: Năm 2010, toàn Đảng bộ đẩy mạnh CVĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, với chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm. Việc đánh giá kết quả thực hiện CVĐ là một nội dung trong Báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp. Để CVĐ đạt kết quả tốt, các cơ quan trong Khối tiếp tục quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, chủ động triển khai CVĐ theo chiều sâu, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức học tập tốt chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể của mỗi tổ chức, cá nhân, phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Cần đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương của cán bộ chủ chốt trong làm theo Bác, đặt mục tiêu các nội dung làm theo ở phạm vi, quy mô lớn hơn. Nội dung làm theo phải thiết thực, sát với tình hình thực tiễn từng chi bộ, việc làm theo phải được đăng ký, kết quả làm theo phải được đánh giá, động viên kịp thời…

(Nguồn: Báo Điện tử ĐCS)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất