Quận ủy Quận 6 chỉ đạo thực hiện năm dân vận chính quyền

Quận 6, TP.Hồ Chí Minh có diện tích 714,46 ha, dân số 261.000 người, trong đó người Hoa chiếm 27,31%, người Chăm 0,2%, người Khmer chiếm 0,16%, còn lại là người Kinh. Quận có 14 phường, 74 khu phố với 1 301 tổ dân phố, 51.068 hộ dân. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình "Dân vận khéo" có hiệu quả và được nhân rộng như:

Uỷ ban nhân dân phường 14 với điển hình "Tiếp dân niềm nở, hướng dẫn tận tình, ứng xừ văn minh" đã thực hiện "3 không" (không gây phiền hà, sách nhiễu dân, không thờ ơ, lãnh đạm trước những bức xúc của nhân dân, không nhận, đưa hối lộ, đút lót dưới bất cứ hình thức nào), 3 đúng (đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đúng quy trình, đúng hẹn trong tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, đúng luật, công tâm, khách quan khi hoà giải tranh chấp, khiếu kiện)") và thực hiện "3 nên (nên vui vẻ khi giao tiếp với nhân dân, nên xin lỗi dân khi làm sai, nên cảm ơn khi dân góp ý, 3 cần (cần phải gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; cần phải hiểu dân, học dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; cần phải tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của và vận động mọi người làm theo), 3 chống (chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, thiếu trung thực; chống tham vọng chức quyền, gia trưởng, độc đoán, trù dập; chống chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ).

Khu phố 4 phường 8 với điển hình "Vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng khu phố văn hoá", khu phố đã tập trung chăm lo cho dân nghèo, vận động nhân dân thực hiện dự án mở rộng lộ giới, nâng cấp đô thị, lắp đặt điện kế và thuỷ lượng kế dân lập cho 500 hộ, vận động thanh niên chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự... vì vậy khu phố đã được công nhận danh hiệu Khu phố văn hoá 6 năm liền.

Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 6 đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ hơn về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường; thực hiện số thứ tự điện tử trong tiếp nhận hồ sơ, chủ động xuống kiểm tra thực địa, kịp thời sứa chữa các sai sót, không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại.

Từ những kết quả trong phong trào thi đua "dân vận khéo" ở Quận 6, TP.Hồ Chí Minh có thể rút ra nhừng kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với phong trào thi đua "dân vận khéo". Phát huy vai trò tham mưu của ban dân vận các cấp.

Hai là, khắc phục tư tưởng công tác vận động quần chúng và phong trào thi đua "dân vận khéo" là của khối vận. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cả hệ thống chính trị về công tác dân vận.

Ba là, xây dựng, phát hiện, nhân rộng điển hình "dân vận khéo" phải bắt nguồn từ các phong trào hành động cách mạng và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khả năng của các tập thể, cá nhân.

Bốn là, phong trào thi đua "dân vận khéo" phải thường xuyên, liên tục nhằm đạt tới mục tiêu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ đặt ra. Kịp thời động viên, khen thường, nhân rộng các điển hình "dân vận khéo".
Năm là, phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, ức hiếp dân, xâm hại lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Kịp thời giải quyết có hiệu quả các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, duy trì thường xuyên việc tổ chức đối thoại với nhân dân.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất