Vẫn còn cách một tầm tay…

Người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng đương nhiên phải tham gia sinh hoạt đảng trong một chi bộ cơ sở hoặc một chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chưa kể còn phải thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng ở nơi cư trú. Nhiều chi bộ của người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng sinh hoạt thường kỳ hay sinh hoạt chuyên đề, hoặc giữ mối liên hệ thường xuyên với tổ chức đảng nơi cư trú đều rất nghiêm túc, từ bí thư, phó bí thư cho tới chi ủy viên và đảng viên đều tham gia rất mẫu mực… Nhưng với tư cách một đảng viên làm nghề tổ chức xây dựng Đảng thì sinh hoạt chi bộ vẫn còn… cách một tầm tay - tầm tay tác nghiệp của người trong nghề và yêu nghề!

Người làm nghề tổ chức trong mùa đại hội

Người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng hết lòng với nhiệm vụ thì lúc nào cũng bận rộn, nhưng có lẽ tất bật nhất là khi bước vào mùa đại hội đảng bộ các cấp. Chính vì vậy mà mùa đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ năm 2020 - năm Đảng ta tròn 90 tuổi - đòi hỏi đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa phải ra sức quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, vừa phải phấn đấu nâng cao tính chuyên nghiệp của từng vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức cấp ủy.

Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đảng bộ Hà Nội là đảng bộ lớn nhất với 50 tổ chức đảng trực thuộc và gần 10% số đảng viên của cả nước, có truyền thống đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh.

Xô-viết Nghệ - Tĩnh 90 năm trường tồn cùng lịch sử dân tộc

Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô-viết Nghệ - Tĩnh là sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX, là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và quần chúng nhân dân chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Công tác xây dựng Đảng góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra cho dân tộc Việt Nam kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học lịch sử to lớn, có ý nghĩa thời đại. Công tác xây dựng Đảng thời kỳ này góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

55 năm ấy biết bao nhiêu tình

Năm 2020 đánh dấu chặng đường 55 năm phát triển của Tạp chí Xây dựng Đảng - tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương. 55 năm qua, đã có nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đồng hành cùng mỗi bước đi của Tạp chí. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Tạp chí ra số đầu, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc trò chuyện với 2 đồng chí nguyên Tổng Biên tập (Nguyễn Hồng Cơ, Đỗ Xuân Định) và nguyên Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thúy Hoàn về những kỷ niệm sâu sắc trên chặng đường nhọc nhằn nhưng rất đỗi vinh quang ấy.

“Dưới có vững, trên mới bền, chắc” (Tiếp theo và hết)

Người Việt Nam có câu “sâu rễ bền gốc”. Cây có bộ rễ rộng bám sâu vào lòng đất, gốc mới to, vững, thân mới chắc, khỏe, cành mới cao, tán lá mới xum xuê. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những chùm rễ được nuôi sống từ “lòng đất” nhân dân. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời Bác, Đảng ta đã có nhiều quyết sách xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh, là nơi tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng, Nhà nước. Chùm bài của tác giả gồm 3 bài: Bài 1: Bảo đảm chất lượng đảng viên; Bài 2: Nâng cao chất lượng chi bộ; Bài 3: Nơi tạo nguồn cán bộ của Đảng, Nhà nước. 

“Dưới có vững, trên mới bền, chắc” (Tiếp theo)

Người Việt Nam có câu “sâu rễ bền gốc”. Cây có bộ rễ rộng bám sâu vào lòng đất, gốc mới to, vững, thân mới chắc, khỏe, cành mới cao, tán lá mới xum xuê. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những chùm rễ được nuôi sống từ “lòng đất” nhân dân. Đảng viên tốt là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời Bác, Đảng ta đã có nhiều quyết sách xây dựng đội ngũ đảng viên và TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, là nơi tạo nguồn cán bộ các cấp lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước. Chùm bài của tác giả gồm 3 bài: Bài 1: Bảo đảm chất lượng đảng viên; Bài 2: Nâng cao chất lượng chi bộ; Bài 3: Nơi tạo nguồn cán bộ của Đảng, Nhà nước. 

Mới nhất

Xem nhiều nhất