Cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế - cách làm hiệu quả từ một số địa phương, cơ sở
Kỳ họp thứ 7 khóa XVIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức.
Vĩnh Phúc: Ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 17-7-2017 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó, quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã là 8 người; số người hoạt động không chuyên trách thôn loại 1 là 7 người; thôn loại 2,3 là 5 người. Đến nay, số lượng người hoạt động không chuyên trách của tỉnh Vĩnh Phúc còn 7.996 (cấp xã 1.089 người; thôn, tổ dân phố 6.907); giảm so với thời điểm tháng 4-2015 là 10.704 người (cấp xã 2.410 người; thôn, tổ dân phố 8.294 người). Một số địa phương đang tiếp tục thực hiện giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố xuống còn 3 người. 

Bắc Ninh: Để việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả thiết thực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức người lao động nghỉ công tác theo nguyện vọng. Ngày 17-4-2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy đã thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng. Trong đó quy định rõ đối tượng được áp dụng, đối tượng không được áp dụng chính sách; điều kiện được hưởng chính sách và mức hỗ trợ. Theo đó: “ Đối tượng nghỉ công tác theo nguyện vọng, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 1.000.000đồng/người/1 tháng làm việc được tính đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/người”. Sau khi Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ban hành đã tạo được sự đồng thuận của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã có 194 người xin nghỉ công tác theo nguyện vọng (khối Đảng 10, khối Nhà nước 184). 

Thành phố Hồ Chí Minh: Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện tinh giản biên chế cho 33 cán bộ, công chức, trong đó có 15 trường hợp đã được Bộ Nội vụ phê duyệt (14 nghỉ hưu trước tuổi, 1 thôi việc ngay) với tổng dự toán kinh phí chi trả trợ cấp hơn 1,3 tỉ đồng, nâng tổng số đề nghị tinh giản biên chế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ở cơ quan Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội là 81 người; trong đó, trong đó, 63 người đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, gồm 58 nghỉ hưu trước tuổi, 5 thôi việc ngay, tổng dự toán kinh phí chi trả 5,5 tỉ đồng. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện trợ cấp cho người được tinh giản biên chế theo Kết luận số 222-KL/TU ngày 16-6-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 của HĐND Thành phố. Tham mưu, đề xuất các phương án giải quyết chế độ thôi việc trước tuổi theo nguyện vọng cho 9 đồng chí diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trong đó, đã được Thường trực Thành ủy chấp thuận chủ trương trợ cấp thêm từ ngân sách Đảng bộ Thành phố cho 5 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy tự nguyện nghỉ việc trước tuổi với tổng kinh phí trợ cấp hơn 890 triệu đồng. Ngày 31-8-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, qua đó, mở rộng hơn về đối tượng, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc tinh giản biên chế. 

Với một số cách làm sáng tạo, cụ thể về cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế của một địa trên đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành mục tiêu kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình Nghị quyết 39-NQ/TW đề ra.
Ngọc Thảo
Ban Tổ chức Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất