Đảng bộ huyện Quốc Oai lãnh đạo xây dựng nông thôn mới
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống người trồng chè ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Ảnh: TL

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 của huyện Quốc Oai đã đề ra mục tiêu “Phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và đổi mới toàn diện đưa huyện Quốc Oai phát triển nhanh và bền vững”. Trong đó, huyện xác định “Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá; phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”; xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện các nhiệm vụ đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện từng địa phương, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Để nhân dân đồng thuận với chủ trương của Đảng, công tác cổ động, tuyên truyền được Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã được triển khai. Hệ thống đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên phát sóng các nội dung về nông thôn mới. Cổng thông tin điện tử của huyện đăng tải kịp thời các mô hình, gương điển hình tiên tiến, phổ biến những kết quả, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Công tác cổ động, tuyên truyền đã tạo không khí thi đua sôi nổi xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện. Không chỉ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong huyện còn trực tiếp được tham gia góp ý vào các chương trình, kế hoạch, đề án của địa phương mình, bởi vậy ý Đảng - lòng Dân đồng thuận, công cuộc xây dựng nông thôn mới của Quốc Oai được tạo đà để gặt hái nhiều kết quả.

Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, Quốc Oai phát huy những thế mạnh của địa phương như sản xuất nông, lâm thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thế mạnh từ các làng nghề truyền thống… làm “đòn bẩy” thực hiện các mục tiêu khác. Đặc biệt, trong mỗi nhiệm vụ, các tổ chức đảng luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều nhiệm vụ khó ở địa phương đã thực hiện thành công nhờ cách làm ấy. Chỉ sau thời gian ngắn, tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện có chuyển biến rõ nét. 100% xã đạt tiêu chí quy hoạch theo quy định; 100% số xã, thôn có điện thắp sáng phục vụ sản xuất, có hệ thống thông tin liên lạc, chợ nông thôn; 100% số xã đạt chuẩn về y tế, giáo dục và có hệ thống chính trị vững mạnh. Đến hết năm 2017, huyện đã có 20/20 xã về đích nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020", huyện Quốc Oai đã đạt những kết quả tích cực. Tính đến năm 2018, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.453,36 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), chiếm 14,41% trong cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 1,66%/năm (cơ bản đạt chỉ tiêu). Giá trị sản phẩm trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 138,3 triệu đồng, tăng 23,3 triệu đồng so với năm 2015, dự kiến đạt 140,5 triệu đồng năm 2018. Kết quả xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm (đến hết tháng 8-2018 còn dưới 0,5%). Môi trường, cảnh quan nông thôn được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ...

Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng những kết quả tích cực do nông thôn mới mang lại đã tạo niềm vui, phấn khởi cho nhân dân, người dân thêm niềm tin vào những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Quốc Oai đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018, niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân sẽ là động lực quan trọng để các cấp ủy thực hiện thành công nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau để sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn và phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Ba là, tiếp tục duy trì chỉ tiêu 100% các xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất