Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2017
Mở đầu cuốn tạp chí, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng về bản chất Nhà nước kiểu mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền lực của Nhà nước mới chính là quyền lực của nhân dân. Nhà nước mới là thiết chế chính trị thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, Người nhấn mạnh: “Nhà nước chẳng những công nhận những quyền lợi của công dân mà còn bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết để cho công dân thực sự được hưởng các quyền lợi đó”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức đều là công bộc của nhân dân; quyền lực của cá nhân cán bộ, công chức Nhà nước là do nhân dân ủy quyền. Vì vậy, Người căn dặn: Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta.

Chuyên mục Lý luận – Thực tiễn – Kinh nghiệm, nhóm tác giả ThS. Phạm Văn Phong và ThS. Nguyễn Thị Lan Đan có bài “Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Bài viết nhấn mạnh: Nhà nước CHXHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện quản lý toàn diện các hoạt động đối nội và đối ngoại bằng pháp luật. Thực tiễn đã chứng minh, xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý theo Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là điều kiện tiên quyết góp phần quản lý tốt, giữ vững trật tự xã hội, bảo đảm dân chủ, công bằng, bình đẳng.

Bài “Xây dựng Đảng về đạo đức - Trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, xây dựng con người của Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật” của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chính (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật) nhân kỷ niệm 43 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật. Bài viết đề cập đến một trong những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Tổng cục là xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức, xây dựng con người, lấy yếu tố con người làm trung tâm; luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều đột phá trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Với chủ đề trọng tâm về đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhóm tác giả PGS, TS. Đinh Ngọc Giang và ThS. Bùi Văn Hải (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) có bài “Về đổi mới bộ máy các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương hiện nay”. Bài viết khái quát quá trình đổi mới, sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương thời gian qua. Các tác giả đề cập tới những vấn đề đang đặt ra và có một số đề xuất, kiến nghị cần chú ý giải quyết trong quá trình đổi mới, kiện toàn các cơ quan đảng ở Trung ương hiện nay.

Để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng vị trí việc làm đang được triển khai tích cực ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu loạt bài: “Xây dựng vị trí việc làm ở các cơ quan tham mưu trong hệ thống Đảng” của TS. Trần Thanh Bình (Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương) đi sâu phân tích sự cần thiết phải xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan tham mưu của Đảng; nêu bật một số yêu cầu cơ bản cần lưu ý để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong nhận thức và cách làm. “Để làm tốt khâu thẩm định Đề án Vị trí việc làm” tác giả Nguyễn Thị Thu Hà (Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương) trao đổi thêm về nguyên tắc và phân cấp thẩm định; một số nội dung (điểm) cần lưu ý trong quá trình thẩm định, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được đầy đủ và sâu sắc hơn chủ trương này để thực hiện có chất lượng trong quá trình xây dựng vị trí việc làm.

Bài “Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ”, tác giả Diệp Chi khái quát quá trình  sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ từ khóa XI đến khóa XIV, trong đó đi sâu tìm hiểu cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XII với điểm nhấn là hình thành các bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô được mở rộng hợp lý hơn, giảm đáng kể đầu mối tổ chức. Bài viết nêu ra những hạn chế, bất cập cần tiếp tục giải quyết để phù hợp hơn với yêu cầu đổi mới chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ trong tình hình mới.

Bài viết “Từ kết quả bước đầu thí điểm một mô hình”,  tác giả Minh Anh đi từ phân tích thực trạng chồng chéo, lấn sân của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặt ra yêu cầu phải đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thông qua phân tích những kinh nghiệm và giải pháp sắp xếp lại, kiện toàn tổ chức bộ máy của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương khác trong thời gian qua. Đây là những mô hình mới với những ưu điểm và vướng mắc cần giải quyết trong thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế, tạo được phong cách làm việc chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả.

Bài “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế và vấn đề ngân sách”, tác giả Đình Anh đi sâu phân tích thực trạng bất cập trong tổ chức bộ máy, sự gia tăng mất kiểm soát về biên chế và những hệ lụy về vấn đề ngân sách ở nước ta hiện nay. Thực trạng đó xuất phát từ nguyên nhân nào và phương hướng giải quyết ra sao, bước đầu có được lời giải qua bài viết của tác giả.

Bài “Sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở Hải Phòng” của ThS. Bùi Thị Oanh (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội) và bài “Long An nỗ lực tinh giản biên chế” của tác giả Đinh Thành nêu bật cách làm, kết quả và kinh nghiệm từ thực tiễn của TP. Hải Phòng và tỉnh Long An đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết “Về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị” của tác giả Phạm Văn Định. Từ việc phân tích về tính cấp thiết phải sắp xếp lại tổ chức bộ máy và biên chế trước yêu cầu đổi mới, những khó khăn đặt ra, tác giả đưa ra các kiến nghị, trong đó nhấn mạnh, để có tính đột phá, các cấp có thẩm quyền cần tập trung, kiên quyết xem xét, rà soát tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, mạnh dạn cắt giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả, hiệu lực; cần nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất là căn cứ chính xác để thực hiện tinh giản biên chế.

Bài “Nghĩ về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ mới” của tác giả Hồng Văn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động đến Việt Nam đặt ra yêu cầu gì đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; vậy tiêu chuẩn cụ thể nên là như thế nào và biện pháp thực hiện ra sao?     

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài “Khi nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với cuộc sống”. Tác giả Thành Sáng đề cập đến kinh nghiệm của nhiều chi bộ thuộc Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Việc đổi mới nội dung theo hướng nâng cao tính tích cực của đảng viên; bám sát những vấn đề cụ thể, thiết thực đã tạo luồng sinh khí mới trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Nét mới trong học tập, thực hiện nghị quyết ở Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc” của Nguyễn Thanh Tùng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối). Tác giả viết về cách làm sáng tạo, cần được tham khảo và nhân rộng của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc trong thi tìm hiểu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng hình thức sân khấu hóa đến 55/55 chi, đảng bộ cơ sở đã đem lại những hiệu quả tích cực.

Bài “Quy hoạch gắn với luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương ở Tuyên Quang” của Trần Việt. Bài viết tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của Tuyên Quang trong việc đánh giá đúng, bảo đảm số lượng, chất lượng cán bộ quy hoạch; chủ động, thống nhất cao trong chỉ đạo, thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ không là người địa phương, coi đây là những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chuyên mục này cũng thông tin cho bạn đọc việc “Triển khai hiệu quả quy trình mới về thu, cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; hoàn chỉnh dữ liệu về người tham gia BHXH, BHYT”.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Học và làm theo Bác ở Phúc Yên” của Mai Anh viết về Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) luôn chung sức đồng lòng, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Từ những chuyện có thật…” của Lê Xuân Lịch. Nhân các câu chuyện cụ thể, tác giả chia sẻ cảm nghĩ về đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất. Công việc này có thể dễ khi nói lý thuyết nhưng khó làm trong thực tế bởi rất nhiều lý do, đòi hỏi người cán bộ làm công tác tổ chức không chỉ am hiểu nghiệp vụ mà rất cần sâu sát thực tiễn.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Một giải pháp quan trọng” của Trần Xuân, bình luận qua việc Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Vinh dự được kết nạp vào Đảng ở Trường Sa”, tác giả Ngọc Diệp giới thiệu về Trung sĩ Nguyễn Văn Tuyền, Phân đội 1, Cụm chiến đấu 2, đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) với những cảm xúc tràn đầy nhiệt huyết của một đảng viên trẻ.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Một người làm quan…” tác giả Ma Văn Kháng triết lý về việc trên thực tế người có quyền lực có thể giúp ích được mọi người, ngay cả trong họ hàng thân thích nếu như có sự phân định rạch ròi giữa quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ, bổn phận và nêu dẫn chứng cụ thể một gương mặt làm việc nghiêm ngắn, đúng chức trách của một cán bộ Nhà nước, một đảng viên của Đảng.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn” của các tác giả Bá Thắng, Hồng Phúc.

Chuyên mục Quốc tế số này giới thiệu bài: “Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các bộ ở CHDCND Lào” của tác giả Chăn-tha-nôm Ban-đay-vông. Bài viết giới thiệu với bạn đọc thực trạng và một số giải pháp của nước CHDCND Lào trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có đội ngũ cán bộ các bộ.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác cán bộ; công tác bầu cử; chính sách cán bộ…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2017, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất