Thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (bổ sung)

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165  

VĂN PHÒNG 165                

*

Số 37 - TB/VP165

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (bổ sung)

                     Kính gửi: - Ban Tổ chức các tỉnh, thành uỷ

       - Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW   

Thực hiện thỏa thuận về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ Nhật Bản, Văn phòng 165 thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (chương trình học bằng tiếng Anh), cụ thể như sau:

1.    Đối tượng và chỉ tiêu

- Là công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị.

- Chỉ tiêu: 30 thạc sĩ (không hạn chế số lượng cán bộ dự tuyển).

- Khối quân đội không thuộc đối tượng dự tuyển.

2. Tiêu chuẩn

Cán bộ tham gia dự tuyển đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện dưới đây:

- Sức khoẻ tốt;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt;

- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Tuổi từ 24-39 tính đến thời điểm 01/4/2018;

- Có ít nhất 02 năm công tác toàn thời gian tại cơ quan nhà nước (trong  đó bao gồm ít nhất 06 tháng làm việc tại cơ quan hiện tại) tính tới thời điểm nộp hồ sơ;

- Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

- Chưa từng nhận được bất kỳ học bổng nước ngoài nào ở trình độ thạc sĩ;

- Trình độ tiếng Anh: tối thiểu TOEFL ITP 500 (tương đương CBT 173, iBT 61) hoặc IELTS 5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.0). Nếu chưa có chứng chỉ vào thời điểm nộp hồ sơ, ứng viên sẽ được tham gia kỳ thi TOEFL ITP miễn phí do Văn phòng JICE tổ chức;

- Có khả năng về toán đại số cơ bản;

- Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo;

- Không nhận dự tuyển đối với cán bộ đang thực hiện hoặc đang trong danh sách chờ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Chuyên ngành đào tạo

Hành chính công, Quản lý công, Chính sách công, Quản lý hành chính công, Luật, Khoa học, Kỹ thuật, Nông nghiệp, Nghiên cứu hợp tác quốc tế, Quan hệ quốc tế, Chính sách Hợp tác quốc tế, Khoa học Môi trường, Nghiên cứu Môi trường toàn cầu.

4. Chế độ học bổng

Học bổng toàn phần trong thời gian học ở Nhật Bản (bao gồm: học phí, sinh hoạt phí hàng tháng; tài liệu học tập; chi phí tham dự hội thảo tại Nhật Bản và quốc tế, chi phí vận chuyển đồ đạc về Việt Nam sau khi học xong, bảo hiểm y tế trong thời gian học ở Nhật Bản và vé máy bay khứ hồi).

            5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn xin đi học có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ (có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo; ghi rõ số điện thoại di động, email và nơi ở hiện nay).

- 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền), có nhận xét đánh giá của cơ quan cử đi học.

- Bản sao có chứng thực các loại văn bằng bảng điểm, chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước; chứng minh nhân dân (foto)

- Giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố; khi cán bộ ra nước ngoài học tập phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe của nước sở tại.

6. Các bước thực hiện:

- Từ tháng 9-2017 đến tháng 10-2017, Văn phòng 165 xét duyệt hồ sơ đối với cán bộ đăng ký tham gia dự tuyển và gửi danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều  kiện cho phía Nhật Bản.

- Từ tháng 11-2017  đến tháng 02-2018: Phía Nhật Bản sẽ tiến hành các thủ tục tuyển chọn ứng viên.

- Tháng 3-2018: Nhật Bản sẽ thông báo kết quả cán bộ trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản.

- Tháng 4-2018: Đề án 165 sẽ làm các thủ tục cử cán bộ trúng tuyển tham gia khóa đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản.

Đề nghị Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương thông báo cho cán bộ biết và đăng ký tham gia dự tuyển.

Hồ sơ cán bộ cử tham gia dự tuyển gửi về: Phòng Tuyển sinh, Văn phòng 165, số 59 Phan Đình Phùng, Hà Nội trước ngày 15-9-2017. Điện thoại liên hệ: 080.43655; fax: 08043185; email: tuyensinh165@gmail.com.

 

Nơi nhận:                                                             

- Như trên;      

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Lãnh đạo VP165; 

- Các phòng thuộc VP 165;

- LưuVP165.   

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Du

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất