Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào đánh giá cao sự giúp đỡ to lớn của Tạp chí Xây dựng Đảng

Kính thưa đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Chăn-xỉ Phô- xỉ- khăm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào,

Thưa toàn thể các đồng chí.

Như các đồng chí đã biết, nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hai nước anh em, có cùng kẻ thù chung trong chiến tranh, đã có mối quan hệ gắn bó, đoàn kết và cùng liên minh chiến đấu. Chúng ta đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa để cùng chống kẻ thù chung của hai dân tộc, đánh đuổi kẻ xâm lược ra khỏi hai nước.           

Trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước, hai nước, hai Đảng, nhân dân Lào và Việt Nam tiếp tục tăng cường mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà các thế hệ lãnh đạo trước đã dày công xây dựng và vun đắp. Đặc biệt là mối quan hệ giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, hai Đảng chúng ta ngày càng gắn kết chặt chẽ và đi vào chiều sâu. Ngoài ra, mối quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương cũng được tăng cường, mối quan hệ  hợp tác giúp đỡ với nhau của các cấp chuyên viên, đặc biệt giữa Tạp chí Xây dựng Đảng với Tạp chí Kosang Phắk ngày càng được củng cố, tăng cường và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Và chúng tôi thấy rằng, trong hơn 20 năm qua Tạp chí Kosang Phắk đã không ngừng được xây dựng, phát triển và trưởng thành, thành quả trên ngoài yếu tố nội lực của chúng tôi còn có sự giúp đỡ của các đồng chí, đặc biệt là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí đã giúp trao đổi kinh nghiệm cho Tạp chí Kosang Phắk, giúp đỡ chúng tôi trong việc đào tạo cán bộ, xây dựng kỹ thuật và các trang thiết bị trong công tác chuyên môn; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về việc nâng cao trình độ quản lý tòa soạn của Tạp chí Kosang Phắk, đi thăm thực tế tại các địa phương. Trong những năm qua đã có sự trao đổi các đoàn đại biểu giữa Tạp chí Xây dựng Đảng và Tạp chí Kosang Phắk thực hiện theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương. Từ năm 2007, Tạp chí Xây dựng Đảng đã hằng tháng gửi 150 cuốn Tạp chí để tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo các địa phương cùng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đánh giá cao sự giúp đỡ to lớn và quý báu của Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng. Sự giúp đỡ đó góp phần quan trọng, to lớn và quý báu trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và công tác củng cố tổ chức bộ máy của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày càng vững mạnh, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai Ban Tổ chức Trung ương chúng ta.

Để bày tỏ sự cảm ơn đối với những giúp đỡ to lớn, quý báu trong thời gian qua, nhân dịp Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập, trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân sự kiện trọng đại này, tôi xin được thay mặt Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt các đồng chí trong Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đã hợp tác, giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Nhân dịp này kính chúc các đồng chí trong hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng, chúc toàn thể các đồng chí và chúc mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất