Nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Tạp chí Kosang Phăk của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào
 
Đồng chí Lít-thi Xỉ-sụ-vông, Tổng Biên tập Tạp chí Kosang Phăk trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Từ ngày 4 đến 6-11-2014, tại tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Tạp chí Kosang Phăk thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng đảng. Gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo ban tổ chức 18 tỉnh, thành phố, 33 bộ và cơ quan ngang bộ, 8 vụ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào dự Hội nghị. Đồng chí Văn-xay Phoong-xa-văn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo do đồng chí Lít-thi Xỉ-sụ-vông, Tổng Biên tập Tạp chí Kosang Phăk trình bày tại Hội nghị đã khái quát quá trình xây dựng và trưởng thành của Tạp chí. Từ chỗ phát hành 3 tháng 1 số khi mới thành lập (tháng 10-1993), tiến tới phát hành 2 tháng 1 số và từ năm 2008 đến nay Tạp chí đã phát hành đều đặn hằng tháng với trên 6.500 bản trong toàn quốc. Qua 21 năm xây dựng và phát triển, đã có tổng số 2.698 tin, bài của 1.349 tác giả được đăng tải trên tạp chí; từ chỗ chỉ xuất bản tạp chí in, đến nay Tạp chí Kosang Phăk đã sản xuất chương trình truyền hình về xây dựng Đảng được phát trên Đài Truyền hình quốc gia với thời lượng 30 phút/tuần…

Trong hơn 21 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí Kosang Phăk luôn giữ đúng định hướng, tuyên truyền, phản ánh được nhiều kinh nghiệm tốt của các tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung của tạp chí có tác dụng tốt đối với các cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Kosang Phăk luôn đoàn kết, được chú trọng cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Tuy nhiên, Tạp chí Kosang Phăk vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục để phục vụ tốt hơn yêu cầu của bạn đọc. Phần lớn phóng viên, biên tập viên chưa được đào tạo đúng chuyên ngành; các bài viết về công tác tổ chức xây dựng đảng chưa sâu, chưa sinh động, thiếu những bài viết đấu tranh mạnh mẽ với các hiện tượng tiêu cực; hình thức chưa hấp dẫn; đội ngũ cộng tác viên viết bài cho Tạp chí chưa nhiều; chưa phát hành được đến các tổ chức đảng ở vùng sâu, vùng xa; một số tỉnh, ban, ngành có số lượng phát hành ít…

Để phục vụ tốt hơn yêu cầu của bạn đọc, Tạp chí Kosang Phăk xác định cần tiếp tục bám sát để tuyên truyền tốt, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên. Cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình truyền hình. Tăng cường các bài viết tuyên truyền về kinh nghiệm của các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích tốt ở các địa phương, bộ, ngành. Tiếp tục các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Tạp chí Xây dựng Đảng của Việt Nam…

 
Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (ngồi giữa, bên phải) trao đổi kinh nghiệm làm tạp chí của Việt Nam với các đại biểu dự Hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 1 buổi trao đổi kinh nghiệm làm tạp chí với các đại biểu dự Hội nghị. Theo đồng chí Ngô Minh Tuấn, để nâng cao chất lượng tuyên truyền, Tạp chí Kosang Phăk cần thu hút bạn đọc qua các chuyên mục phù hợp, các bài viết phải thiết thực, sát thực tế, toàn diện, bao quát các vùng miền, bộ, ngành, bảo đảm tính chuyên sâu của tạp chí chuyên ngành xây dựng Đảng; giải đáp được những vướng mắc ở cơ sở... Để làm được những điều này, rất cần sự phối hợp, hợp tác của đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí Kosang Phăk - những đại biểu dự Hội nghị này. Cùng với việc trao đổi về việc lập kế hoạch và xây dựng chủ đề trọng tâm các số tạp chí, cách tổ chức bài cho các chuyên mục (nhất là chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Đảng viên phấn đấu tốt và Trả lời bạn đọc), về công tác phát hành của Tạp chí Xây dựng Đảng Việt Nam, đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị về kinh nghiệm viết bài cho một số chuyên mục của Tạp chí. Cách chuyển thể 1 báo cáo công tác xây dựng đảng thành một bài viết trao đổi kinh nghiệm của địa phương, ngành đăng trên tạp chí; cách viết bài nghiên cứu - trao đổi, viết về gương đảng viên phấn đấu tốt hay cách đặt bài các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương…

 
Đồng chí Văn-xay Phoong-xa-văn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào (thứ nhất, bên phải sang) kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Văn-xay Phoong-xa-văn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào lưu ý các đại biểu dự Hội nghị tiếp thu và tham khảo những kinh nghiệm được trao đổi từ Tạp chí Xây dựng Đảng của Việt Nam, đây là những kinh nghiệm thiết thực, có tác dụng tốt cho các đại biểu dự hội nghị nâng cao chất lượng bài viết cho Tạp chí Kosang Phăk. Đồng chí nhấn mạnh, mục đích của Hội nghị lần này mong nuốn tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Kosang Phăk, qua đó làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng cho các tổ chức đảng, đảng viên. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng NDCM Lào rất chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đông đảo nhân dân, trước hết là các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Thực tế thời gian qua, việc tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là ở cơ sở chưa tốt, còn ít các chuyên mục, bài viết, chương trình phát thanh, truyền hình về xây dựng Đảng. Sau Hội nghị này, đồng chí Văn-xay Phoong-xa-văn mong muốn mỗi đại biểu dự Hội nghị sẽ là 1 cộng tác viên tích cực viết bài tuyên truyền những kinh nghiệm tốt trong công tác tổ chức xây dựng đảng của địa phương, của ngành mình trên tạp chí, nhất là những bài giới thiệu gương người tốt, việc tốt. Đồng chí cũng yêu cầu Tạp chí Kosang Phăk cần chú trọng giải đáp kịp thời các câu hỏi của bạn đọc về công tác tổ chức xây dựng đảng, đa dạng hóa cách thức tuyên truyền để nâng cao tính hấp dẫn của tạp chí...

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất