Hội thảo quốc tế: Hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Asean với Liên bang Nga- Thực trạng và triển vọng

Phát biểu tại biểu Họp báo, GS, TS. Tạ Ngọc Tấn nêu rõ: Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - ASEAN với Liên bang Nga với những thành tựu đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và dự báo những triển vọng trong tương lai; đề xuất các giải pháp, khuyến nghị góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - ASEAN với Nga lên một tầm cao mới.

Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề:

1-  1- Vấn đề chung trong quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - ASEAN với Liên bang Nga: Đánh giá lại tiềm năng hợp tác toàn diện giữa ASEAN với Liên bang Nga. Vai trò của quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Liên bang Nga trong việc bảo vệ và gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như lợi ích thiết thực của Nga trước một khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Việt Nam – đối tác chiến lược toàn diện của Liên bang Nga, đóng vai trò ra sao trong quan hệ hợp tác giữa ASEAN - Liên bang Nga và trong chính sách đối ngoại hướng Đông của Liên bang Nga. Đưa ra các giải pháp đột phá để khơi thông quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Liên bang Nga nhằm tạo thêm các cơ hội và nguồn lực phát triển cho nhau với việc chi tiết hóa tính chất địa chiến lược hợp tác của ASEAN - Liên bang Nga ở các cấp độ sau: Hợp tác của Liên bang Nga với tổ chức ASEAN trong tổng thể hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Hợp tác của Liên bang Nga với từng nước trong ASEAN, trong đó trọng tâm là với Việt Nam; Hợp tác của Liên bang Nga trong từng vấn đề cụ thể; trước hết là vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông.

2-  2- Hợp tác phát triển kinh tế: Thảo luận để khuyến nghị những lĩnh vực mà Liên bang Nga và ASEAN có thể mở rộng hợp tác kinh tế để thúc đẩy sự phát triển; làm rõ các rào cản khách quan và chủ quan đang làm chậm lộ trình hợp tác toàn diện giữa ASEAN với Liên bang Nga. Những vấn đề đã và đang đặt ra trong lĩnh vực quan hệ hợp tác phát triển về kinh tế giữa Việt Nam - ASEAN và Liên bang Nga.

3-  3- Hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ: Những thành tựu và cả những hạn chế trong quá trình hợp tác phương diện văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ giữa Liên bang Nga và các nước ASEAN trong thời gian qua; chỉ rõ những thời cơ và những thách thức đang đặt ra đối với mối quan hệ này; đồng thời hướng tới việc tìm ra những sang kiến, những giải pháp để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác về văn hóa giữa Liên bang Nga với các nước ASEAN.

Chương trình Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 15-16 tháng 9 tại Khách sạn Daewoo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất