Đại sứ quán Việt Nam ở Mat-xcơ-va mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Đảng
Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nga
Phát biểu tại Lễ mít tinh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh Sơn đã điểm lại ý nghĩa lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường 85 năm qua, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng thực dân, đế quốc, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh chúng ta đang trong công cuộc hội nhập. Chúng ta rất tự hào đánh giá những chặng đường, những bước đi, những thành công to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việt Nam đã chứng minh cho bạn bè thế giới thấy rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc quật cường, anh dũng, thông minh, trí tuệ. Chúng ta là một dân tộc khát khao hòa bình. Việt Nam mong muốn cùng hội nhập, cùng với các quốc gia trên thế giới xây dựng một thế giới phồn thịnh.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 85 năm qua, Đảng ta cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, nhất là trong giai đoạn hiện nay, song với đường lối đổi mới, hội nhập, với sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Một số hình ảnh mít tinh Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nga tại Viễn Đông, Liên bang Nga:


Mít tinh tại Vladivostok


Mít tinh tại Khabarovsk

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất