Đảng bộ Quế Phong (Nghệ An) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Thiếu tá Đàm Thiên Thương, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) - cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ tăng cường xuống xã - trao đổi về cách nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng

Những năm qua, Huyện uỷ Quế Phong luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng. Bởi vậy việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ngày càng thực chất, tránh được bệnh thành tích. Từ năm 2010 đến 2014, Đảng bộ huyện không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh năm 2010 là 30, đến năm 2014 là 23; hoàn thành tốt nhiệm vụ là 13 và 22; hoàn thành nhiệm vụ là 1; có 1 tổ chức đảng chưa đánh giá, phân loại vì mới thành lâp.

Để nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Quế Phong đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được các cấp uỷ triển khai, thực hiện nghiêm túc, bài bản. Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đã chủ động đổi mới về nội dung, hình thức và điều chỉnh thời gian cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở đảng và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, các đồng chí cấp uỷ, bí thư chi bộ đã xác định rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm chế độ và nội dung sinh hoạt cũng như việc xây dựng và triển khai thực hiện. Nhiều chi bộ trong mỗi kỳ sinh hoạt đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin tới đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có sự định hướng tới cán bộ, đảng viên. Việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên được thực hiện nghiêm túc và có thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết đó trong từng tháng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của mỗi bản, xóm là một trong tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ hằng năm… Nhờ vậy, nhiệm vụ chính trị của các chi bộ được thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp uỷ chưa thực hiện quyết liệt công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn xem nhẹ. Bí thư chi bộ, chi uỷ viên ở chi bộ vùng sâu, vùng xa trình độ, năng lực còn hạn chế…

Để khắc phục những mặt còn tồn tại và tiếp tục thực hiện Đề án mà Huyện uỷ đã ban hành, thời gian tới Đảng bộ huyện Quế Phong tiếp tục tập trung vào một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:

Một là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, giải pháp đã được xác định tại Đề án.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng.

Ba là, tăng cường sự chỉ đạo của các đồng chí uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các cơ sở; gắn trách nhiệm của cấp uỷ phụ trách cơ sở đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cấp uỷ viên phụ trách trực tiếp tham gia sinh hoạt định kỳ đối với các chi bộ trực thuộc.

Bốn là, chọn nội dung trọng tâm để thảo luận, ra nghị quyết trong mỗi kỳ sinh hoạt.

Năm là, thường xuyên nâng cao nhận thức của đảng viên với nhiệm vụ sinh hoạt chi bộ.

Sáu là, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bằng hình thức sinh hoạt chi bộ mẫu cho các chi bộ cơ sở. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, nhất là cho những đồng chí mới tham gia cấp uỷ lần đầu.

Bảy là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất