Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Hội nghị giao ban việc học tập và làm theo Bác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức.

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, các hướng dẫn của các ban đảng về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Thường vụ) đã xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiệm túc. Ban Thường vụ đã thành lập Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết, ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận Thường trực, quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn cũng như trách nhiệm của các thành viên, tham mưu các nội dung để tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị và triển khai việc kiểm điểm theo kế hoạch. 100% cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm.

Ban Thường vụ đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho toàn thể cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối, ban hành kế hoạch thực hiện, xác định rõ nội dung, cách làm, thời gian, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện tại các cấp ủy cơ sở.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên thường vụ được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình, quy định và nội dung cần góp ý, bảo đảm tôn trọng các ý kiến góp ý, bảo vệ người góp ý, tổng hợp đầy đủ nội dung trình Ban Thường vụ thảo luận, nghiên cứu, tiếp thu để chỉ đạo giải trình trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm. Đối với những bản góp ý cho cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ được tập hợp nguyên văn các ý kiến này (không ghi tên người gửi) gửi đến các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ để chuẩn bị bản kiểm điểm cá nhân.

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ đã tập trung đánh giá một cách khách quan, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh cả mặt ưu điểm và mặt hạn chế, nhất là làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng đảng, chỉ đúng nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. 

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân của các đồng chí ủy viên ban thường vụ chu đáo, cẩn trọng, nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân. Trên cơ sở tổng hợp 57 bản đóng góp ý kiến của tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý và xác định 7 vấn đề cần tập trung kiểm điểm, cần làm rõ trách nhiệm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Tập thể Ban Thường vụ tiến hành kiểm điểm theo trình tự quy định, các đồng chí trong Ban Thường vụ đều phát biểu tham gia ý kiến gắn với vai trò, nhiệm vụ được phân công. Hầu hết các ý kiến phát biểu đều tập trung vào các vấn đề nổi cộm của tập thể, không khí thảo luận thẳng thắn, dân chủ và đầy trách nhiệm. Qua kiểm điểm khẳng định những ưu điểm cơ bản của tập thể Ban Thường vụ (khóa II) là sự đoàn kết, thống nhất cao, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Bản tự kiểm điểm của cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ được chuẩn bị kỹ, trung thực, liên hệ đầy đủ và nhận rõ trách nhiệm của cá nhân về những vấn đề mà tập thể Ban Thường vụ đã kiểm điểm, trong đó kiểm điểm khá rõ trách nhiệm của cá nhân và nêu phương hướng và giải pháp phấn đấu khắc phục.

Các ý kiến góp ý tại hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ là thẳng thắn, có tình, có lý, khẳng định những ưu điểm cơ bản cần phát huy, chỉ ra những hạn chế của đồng chí mình để có hướng tu dưỡng, rèn luyện và có biện pháp sửa chữa. Các đồng chí được góp ý đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý và hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Nhận xét quá trình kiểm điểm, đồng chí Trần Phùng, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng nhóm công tác Tỉnh ủy về theo dõi, chỉ đạo đã khẳng định: việc tổ chức kiểm điểm phê bình, tự phê bình của Ban Thường vụ và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy trình, tiến hành nghiêm túc. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ kiểm điểm sâu sắc, đạt được yêu cầu về tinh thần chiến đấu, thẳng thắn, khách quan và xây dựng, thể hiện tính đảng sâu sắc. Qua kiểm điểm, nêu rõ ưu điểm, nghiêm túc nhận khuyết điểm và tự giác đề ra những giải pháp để khắc phục. Đồng thời, qua kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ cũng như cá nhân cũng đã xác định rõ những vấn đề cấp bách cần tiếp tục làm. Có những việc phải làm ngay. Đã thống nhất được những vấn đề cấp bách một cách cụ thể để tập trung giải quyết trong thời gian đến.

Qua quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị, tự phê bình và phê bình lần này. Đây là dịp để Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ nhìn nhận lại mình, suy ngẫm, tự chấn chỉnh, tăng cường sự đoàn kết thống nhất. Ban Thường vụ thống nhất  phương hướng, giải pháp khắc phục là:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, nắm vững tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và người lao động. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc sinh hoạt, tự phê và phê bình, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; tăng cường các biện pháp quản lý đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú…

3. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của cấp ủy các cấp, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn...

4. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, thắng thắn, dân chủ, đánh giá đúng sự thật, nhất là các mặt yếu kém, tăng cường giám sát sớm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những trường hợp vi phạm.

Kim Song

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất