Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Xuất Hoá
Trao đổi trong cấp ủy trước kỳ sinh hoạt chi bộ.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ, là nơi gắn kết đảng viên với tổ chức đảng, gắn cầu nối giữa đảng viên, tổ chức đảng với nhân dân, Đảng bộ xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình luôn coi trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chị bộ mà điểm nhấn là đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Thông qua sinh hoạt chi bộ giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên.. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ đảng viên.

Đã thành thông lệ, cứ ngày 5 hằng tháng, Chi bộ xóm Xưa Thượng tổ chức sinh hoạt định kỳ. Tại mỗi kỳ sinh hoạt, cùng với phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy câp trên; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, chi bộ rất coi trọng việc kiểm điểm, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng trước và thảo luận, quyết định nhiệm vụ tháng tiếp theo. Chi bộ thường dành nhiều thời gian để các đảng viên bàn thảo kỹ, tìm hướng giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng. Bí thư chi bộ Quách khắc Minh cho biết: Chính từ các cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần cởi mở, dân chủ, chi bộ nắm bắt được những tâm tư, trăn trở của nhân dân để xây dựng và ban hành nghị quyết lãnh đạo đúng đắn. Đơn cử như kỳ họp đầu năm nay, Chi bộ Xưa Thượng đã ban hành nghị quyết giải thể tổ kinh tế xóm. Chả là mấy năm trước, xóm lập tổ kinh tế để làm nhiệm vụ cung ứng giống, phân bón, lo về thủy lợi, thủy nông cho cả xóm. Hằng vụ, mỗi hộ dân phải góp từ 4 đến 6% sản lượng lương thực làm kinh phí hoat động của tổ. Tuy nhiên, hoạt động của tổ kinh tế xóm không hiệu quả. Không chỉ có vậy, hằng năm nhân dân trong xóm còn phải đóng góp nhiều khoản như quỹ an ninh, thủy lợi, quỹ hoạt động nhà văn hóa… đã gây không ít khó khăn cho các gia đình. Để giảm các khoản đóng góp cho dân, Chi bộ Xưa Thượng đã lãnh đạo giải thể tổ kinh tế. Nhiệm vụ của tổ này được chuyển giao cho các trưởng, phó xóm (những người do nhân dân trong xóm bầu ra) trực tiếp điều hành dưới sự lãnh đạo của chi ủy. Chủ trương và quyết định của chi bộ được nhân dân trong xóm đồng tình, ủng hộ. Nếu như trước đây bình quân hằng năm mỗi hộ phải đóng góp trị giá 200.000 đồng cho việc duy trì hoạt động của tổ kinh tế thì nay chỉ còn phải đóng góp có 50.000 đồng cho tất cả các loại quỹ của xóm. Theo tính toán ban đầu, năm nay xóm Xưa Thượng đã giảm được từ 13 đến 15 triệu đồng những khoản đóng góp của các hộ gia đình.

Cũng cách làm tương tự như Chi bộ Xưa Thượng, 16 chi bộ còn lại của Đảng bộ xã Xuất Hóa cùng với việc duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ vào ngày 5 hằng tháng đều chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư. Đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy cho thấy, 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, các chi bộ ở Xuất Hóa đã từng bước khắc phục được tình trạng sinh hoạt mang tính hình thức, nội dung nghèo nàn, chung chung. Các kỳ sinh hoạt đã có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng bàn thảo những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế lãnh đạo trong cộng đồng dân cư. Trước ngày sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy đều họp bàn, chuẩn bị thông nhất nội dung. Mỗi buổi sinh hoạt hằng tháng, các chi bộ đều đảm bảo được các nội dung cơ bản về thông tin thời sự, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và hướng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước gắn với trách nhiệm từng cá nhân đảng viên và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi ủy, chi bộ. Theo đó, các chi bộ đề cao được tinh thần tự phê bình và phê bình, đưa việc thực hiện tự phê bình và phê bình đi vào nền nếp. Đồng thời, căn cứ vào thực tế, chi bộ thảo luận, quyết định nhiệm vụ trọng tâm của tháng tới, bàn biện pháp triển khai và tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả. Các buổi sinh hoạt, chi bộ đều kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi bộ thường tìm đọc những bài viết, những câu chuyện về Bác, về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo tấm gương của Bác. Qua đó, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của chi ủy, bí thư chi bộ và những cán bộ chủ chốt của đảng ủy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Lợi chia sẻ: Chi bộ là nơi gần gũi trực tiếp với nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng và cả những bức xúc của nhân dân để phản ánh lên cấp ủy cấp trên, giúp cấp trên có những quyết sách phù hợp. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xác định rõ điều này, Đảng ủy đã luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ thông qua sinh hoạt giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức tư tưởng, rèn luyện đạo đức và lối sống lành mạnh, đề cao ý thức trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong hành động thực thi nhiệm vụ đảng viên, từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông qua việc cụ thể hóa thành các nghị quyết, quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tế, lãnh đạo nhân dân trong xã đạt được những kết quả đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế bình quân của Xuất Hóa đạt 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 11,5 triệu đồng/năm; số hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đã giảm xuống còn 15%. Toàn xã có 61% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 12/16 khu dân cư được đề nghị công nhận làng văn hóa.

Với những thành tích đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chăm lo xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Xuất Hóa đã 3 năm liên tục (từ 2009-2011) đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tặng Bằng khen. Trong số 17 chi bộ trực thuộc có 2 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 13 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 2 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất