Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Bạch Thông
Kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông theo Nghị quyết Trung ương 4.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết được các cấp uỷ đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí huyện uỷ viên, uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại bản thân để tự điều chỉnh, phát huy cái tốt, khắc phục yếu kém. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, những việc cần làm ngay, xác định rõ về công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nghiêm túc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

Chuyển biến rõ nhất trong quá trình tự phê bình và phê bình là Ban Thường vụ Huyện uỷ Bạch Thông đã  nghiêm khắc chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới, quy định rõ trách nhiệm tự giác, đi đầu, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các trưởng phòng, ban, đơn vị, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện uỷ Bạch Thông tiếp tục chỉ đạo củng cố, xây dựng 40 đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để tạo được sự chuyển biến sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. 

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã gắn kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 17-12-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2012. Kết quả thực hiện năm 2012, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch, diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô vượt kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.465 tấn vượt 3,3% kế hoạch; đời sống nhân dân ổn định, số hộ nghèo giảm từ 12,74 % (năm 2011) xuống còn 10,46% (năm 2012). Thu ngân sách đạt 10.975 triệu đồng, vượt 0,07%. Các cây trồng khác đều thực hiện vượt kế hoạch trong đó cây trồng chủ đạo (rong riềng)  được 161 ha, vượt 34,2% kế hoạch, sản lượng đạt 13.685 tấn, vượt 62,9% kế hoạch, giá trị ước đạt trên 27 tỷ đồng. Để phát triển nông - lâm nghiệp, xã đã áp dụng nhiều hình thức như nhân rộng mô hình gieo xạ hàng lúa vụ xuân tại 8 xã, năng suất trung bình đạt 63 tạ/ha (so với cấy tăng 11 tạ/ha); canh tác lúa theo phương pháp mới tại 3 xã do Chilfhund tài trợ năng suất đạt 65 tạ/ha (so với lối canh tác cũ tăng 14 tạ/ha)….  
                   


 
Trồng rau vụ đông ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá của Bạch Thông phát triển, góp phần tích cực vào xây dựng cuôc sống mới ở nông thôn, cơ quan, đơn vị . Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì tại 17 xã, thị trấn; 5/17 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 1 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2012-2016.

Công tác y tế luôn được coi trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; 10/17 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 68,8% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 44,5% số khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá; 12,5% số xã đạt danh hiệu xã đạt tiêu chí văn hoá nông thôn mới, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Cạn công nhận 78,3%  cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hoá.  

Các cấp uỷ đảng, chính quyền luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng công an, dân quân tự vệ trong sạch vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể được các cấp uỷ đảng coi trọng. Đánh giá chất lượng có 55% TCCSĐ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 45% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13,39%  đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 69,67% hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ còn 0,5% vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.  

Đồng chí Hà Đức Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ khẳng định: Bạch Thông đã có rất nhiều cố gắng trong tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt yêu cầu đề ra, được Ban Thường vụ tỉnh uỷ Bắc Kạn đánh giá đạt kết quả tốt. Có được kết quả này là do Ban Thường vụ đã có quyết tâm lớn, thống nhất cao, biện pháp thực hiện, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vì thế, tạo được sự đồng thuận cao, quyết tâm lớn trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất