Nơi lắng hồn núi sông

Thăng Long, Hà Nội - “Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”, nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử, nơi hội tụ và tỏa sáng tinh hoa, cốt cách, tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt Nam. Từ Thăng Long của nhà nước Đại Việt 1000 năm trước tới Hà Nội ngày nay, thời gian in dấu ấn lịch sử bằng những chiến công hiển hách trong quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Nơi đây, ngày 10-10-1954, Hà Nội được giải phóng. Chỉ tính 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, Hà Nội vượt qua muôn vàn thử thách, lập nên những thành tựu thể hiện khí phách dân tộc Việt Nam, mở ra thời kỳ mới của tiến trình phát triển Thăng Long - Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh. Thấm đẫm truyền thống hào hùng, tiềm năng của Thủ đô, Đảng bộ Hà Nội luôn khẳng định là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh đưa thành phố vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Trật tự, văn minh đô thị ngày càng tiến bộ. Các nhiệm vụ công tác của thành phố được Đảng bộ thực hiện bằng các chương trình công tác, gắn với xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các mục tiêu cụ thể, các biện pháp thực hiện chi tiết. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn, phát huy phong cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hà Nội là nơi đi đầu cả nước về thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo chủ chốt, về tăng cường công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hà Nội cũng là nơi có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước, chỉ số cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông... của thành phố thường xuyên trong nhóm đứng đầu quốc gia.

Nơi đây, với những thành tựu xuất sắc, Hà Nội được Chủ tịch Hồ Chí Minh bốn lần gửi thư khen thưởng, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuyên dương “Hà Nội lập công to xứng đáng là Thủ đô Anh hùng của cả nước”; được Nhà nước ba lần tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; tặng danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”; lực lượng vũ trang Hà Nội hai lần được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Hà Nội đã làm nên những chiến công hiển hách được bạn bè thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

Nơi đây, là trái tim của Tổ quốc, Hà Nội luôn đập chung nhịp đập “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, chia sẻ vui, buồn, khó khăn với mọi miền, từ biên giới đến hải đảo xa xôi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống văn hiến ngàn năm tiếp tục được phát huy, sáng tạo, vươn lên xứng đáng niềm tin yêu, hy vọng của cả nước.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất