Trà Vinh triển khai thí điểm bầu bí thư đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

Trong 3 đơn vị được chọn, Đảng bộ thị trấn Mỹ Long sẽ được làm điểm chỉ đạo, dự kiến vào đầu tháng 3-2010 sẽ tiến hành Đại hội đại biểu bầu bí thư đồng thời là chủ tịch UBND trong nhiệm kỳ mới. Hai đảng bộ còn lại sẽ tổ chức đại hội đại biểu vào trung tuần và cuối tháng 3-2010. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh còn quyết định chọn 12 tổ chức cơ sở đảng làm thí điểm tiến hành đại hội đại biểu để bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư gồm: phường 4 (thị xã Trà Vinh), xã Nhị Long (huyện Càng Long), xã Long Hòa (huyện Châu Thành), xã Hiếu Tử (huyện Tiểu Cần), xã Châu Điền (huyện Cầu Kè), xã Trường Thọ (huyện Cầu Ngang), thị trấn Duyên Hải (huyện Duyên Hải), xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú), Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cấp thoát nước (Đảng ủy Dân Chính Đảng) và Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh (Đảng ủy Quân sự tỉnh). 
Các tổ chức cơ sở đảng được chọn làm thí điểm sẽ tiến hành đại hội đại biểu vào đầu quý 1-2010. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh sẽ rút kinh nghiệm việc mở rộng dân chủ trong bầu cử, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở đảng bộ cơ sở; phát huy trí tuệ, đề cao quyền và nghĩa vụ của đảng viên, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy…Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ mới.

                                                                                        (Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản VN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất