Hải Phòng thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp quận, huyện
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho các địa phương triển khai thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phê duyệt thí điểm:

Hợp nhất Văn phòng Quận ủy với Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng thành Văn phòng quận Hồng Bàng.

Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương thành Văn phòng huyện An Dương.

Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy thành Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Kiến Thụy.

Hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kiến Thụy với Thanh tra huyện Kiến Thụy thành Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Kiến Thụy.

Theo quyết định, tất cả các đề án thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp quận, huyện nêu trên đều bắt đầu triển khai từ ngày 1-10-2018. Các đơn vị hợp nhất sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của các quận huyện đó, sử dụng một con dấu trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao quận Hồng Bàng, huyện An Dương, huyện Kiến Thụy đã chủ động, tích cực, quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, Kế hoạch 91 của Thành ủy trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng việc xây dựng các đề án cụ thể. Yêu cầu các địa phương quán triệt cụ thể, sâu sắc đến cán bộ, công chức tại các đơn vị tiến hành hợp nhất; quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị triển khai thí điểm, đặc biệt là những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Các đơn vị thí điểm hợp nhất phải làm tốt công tác bố trí cán bộ với phương án tối ưu nhất, chỉ đạo xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tổ chức hoạt động theo quy định chung; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ; sau sáp nhập phải bảo đảm ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ Hải Phòng và các cơ quan liên quan của thành phố chủ động, sâu sát, cụ thể trong việc hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy, trực tiếp xuống các cơ quan được sáp nhập để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai; Sở Tài chính chủ trì họp với Kho bạc nhà nước Hải Phòng và các phòng tài chính của các quận, huyện để thống nhất cơ chế tài chính cho các đơn vị được hợp nhất. Các sở, ngành chức năng thành phố cần phối hợp với các đơn vị được triển khai thí điểm sáp nhập tiến hành sơ kết trong tháng 12-2018 để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng..

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất