Thái Nguyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19 NQ/TW.

Lĩnh vực giáo dục, đối với giáo dục mầm non, phổ thông, Thái Nguyên đã rà soát, sắp xếp, tổ chức lại ở nơi có điều kiện hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (đã thành lập 4 trường tiểu học và trung học cơ sở); sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học hợp lý, thu gọn các điểm trường lẻ theo phương châm tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương. Kết quả: Sáp nhập 16 trường (4 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở). Giảm 8 trường (2 trường mầm non, 6 trường tiểu học).

Tỉnh Thái Nguyên đã vận dụng chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao như thành phố, thị xã và các khu công nghiệp. Kết quả, thành lập 6 trường mầm non và phổ thông ngoài công lập (trong đó có 5 trường mầm non và 1 trường phổ thông có nhiều cấp học tại TP. Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ).

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Thái Nguyên tổ chức rà soát, sáp nhập 2 trường trung cấp có cùng chuyên ngành đào tạo, giảm 1 đầu mối; sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh, giảm 1 đầu mối. Thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Quang trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tân Quang và Trường THCS Tân Quang trực thuộc UBND TP. Sông Công. Thành lập Trường Tiểu học Vô Tranh trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Vô Tranh I và Trường Tiểu học Vô Tranh II trực thuộc UBND huyện Phú Lương. Sáp nhập, tổ chức lại 6 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên. Sáp nhập Trường Tiểu học Hóa Trung và Trường THCS Hóa Trung thành Trường Tiểu học và THCS Hóa Trung trực thuộc UBND huyện Đồng Hỷ. Tổ chức lại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về lĩnh vực y tế, thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng (trừ các huyện có bệnh viện hạng II trở lên), bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã sáp nhập 4 bệnh viện tuyến huyện và 4 trung tâm y tế tuyến huyện (Phổ Yên, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ) thành 4 trung tâm y tế thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh tuyến huyện, giảm 4 đơn vị.

Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép, giảm 4 đầu mối.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ, đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giảm 2 đơn vị.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, UBND tỉnh Thái Nguyên đã sắp xếp, kiện toàn 2 đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (chuyển Ban Quản lý khu di tích lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; tổ chức lại Ban Quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm 5 đầu mối trực thuộc; tổ chức lại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch). UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao của 9 huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình (giảm 9 đầu mối).

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp của 9 huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở sáp nhập Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông (giảm 18 đầu mối).

Lĩnh vực sự nghiệp khác: Giải thể Ban Quản lý khu du lịch vùng hồ Núi Cốc; giải thể Trung tâm Phát triển quỹ nhà - đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh. Tổ chức lại Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư tỉnh Thái Nguyên, thành Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (không còn bộ máy giúp việc chuyên trách).          

Những kết quả bước đầu trong đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên đã góp phần giảm đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Do vậy, đã nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất