Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Trân trọng mời bạn đọc xem chi tiết "Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023" trong file dưới đây:

Ke hoach va De cuong Thong tin tuyen truyen nam 2023.pdf

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất