Hướng dẫn về xây dựng báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương
Để có đánh giá khách quan, tổng thể về kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, Tạp chí Xây dựng Đảng xin đăng tải công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016 (có file đính kèm).

1. Đề cương báo cáo
2. Biểu mẫu thống kê

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất