Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2016

Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2016 (có file kết quả đính kèm).

Kết quả điểm thi

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất