Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo ở điểm cầu trung tâm tại tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bí thư các huyện ủy, thành ủy; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Khánh Linh.

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức trách của trường chính trị cấp tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để phát huy vai trò, trách nhiệm của các trường chính trị cấp tỉnh trong công tác này.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học. Các tham luận tập trung phân tích tính tất yếu của việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Việt Nam hiện nay; làm rõ nội dung, phương thức, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở nước ta gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra trong đổi mới, chuẩn hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác này.

Đồng thời, các tham luận cũng bước đầu tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn của các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc khi triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiều tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của trường chính trị cấp tỉnh, ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ những kết quả nghiên cứu lý luận, qua đánh giá tình hình thực tiễn, các tham luận đã có nhiều đề xuất, kiến nghị giải pháp để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của trường chính trị cấp tỉnh cũng như nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại Hội thảo, các đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ chắt lọc để tham mưu, tư vấn cho Ban Chỉ đạo 35 của Học viện xây dựng chương trình phối hợp, liên kết giữa Học viện với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; giữa các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Qua đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất.


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Khánh Linh.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Hội thảo là diễn đàn khoa học bổ ích, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của trường chính trị cấp tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ đó, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để phát huy vai trò của các trường chính trị cấp tỉnh trong công tác này. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Trung ương, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cá nhân GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đối với tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời là cơ hội để tỉnh Vĩnh Phúc và các trường chính trị các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc khẳng định vai trò, vị thế của mình.

Tại Hội thảo này, tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý, tình cảm và sự quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các trường chính trị tỉnh, thành phố cả nước, nhất là các trường khu vực phía Bắc đối với Vĩnh Phúc. Sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của các đồng chí là nguồn cổ vũ, động viên để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Vĩnh Phúc hăng hái thi đua lao động sáng tạo, học tập và công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Khánh Linh.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Những tham luận tại Hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu được rút ra từ quá trình trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để phát huy những kết quả đạt được qua Hội thảo, đồng chí Lê Văn Lợi đề nghị các địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, coi đây là nhiệm vụ, “tự thân”, tự giác. Gắn kết nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ. Tiếp tục thực hiện quá trình xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định của Ban Bí thư. Phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học để bảo vệ nền tảng, tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông. Tăng cường sự hiện diện của các giảng viên có kinh nghiệm trên các chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ quan, ban, ngành ở địa phương. Tiếp tục tổ chức triển khai một cách bài bản có chất lượng cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tại địa phương, giữa các trường chính trị với nhau…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất