Vĩnh Phúc liên tiếp vượt khó, thực hiện xuất sắc mục tiêu kép

Nhờ kiểm soát và khống chế tốt dịch bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc duy trì ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo tiền đề quan trọng cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ so với các địa phương trên cả nước.

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh tăng 13,55% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 24.518 tỷ đồng, đạt 80% dự toán và bằng 121% so với cùng kỳ năm 2020. Thu hút DDI đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, bằng 234,5% kế hoạch, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tỉnh thu hút được 28 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 779,8 triệu USD và 117,2 triệu USD điều chỉnh tăng vốn, bằng 224,3% kế hoạch, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh đều ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được các cấp uỷ quan tâm. Chính sách giảm nghèo và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời...

Để đạt được kết quả trên, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp từng ngày, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động, linh hoạt triển khai các biện pháp ứng phó theo từng... giờ. Đó là xây dựng đủ các kịch bản, phương án có thể xảy ra; kiểm soát chặt và nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước và tiềm ẩn nguy cơ trên địa bàn; đánh giá nhanh và đúng tình hình có thể xảy ra trong tương lai gần để đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp nhất với thực tế xã hội của địa phương.

Đặc biệt, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép. Theo đó, toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất, trách nhiệm cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, dành tối đa thời gian cho công tác chỉ đạo, kiểm tra cơ sở, hỗ trợ doanh nghiệp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sản xuất. Tỉnh kịp thời và nhanh chóng ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù trong chống dịch và phát triển kinh tế như hỗ trợ mở rộng xét nghiệm, hỗ trợ tiêm vắc-xin miễn phí cho toàn dân, người lao động… Tỉnh cũng chủ động xây dựng các kế hoạch, các phương án phòng, chống dịch, tổ chức diễn tập để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân chủ động biết và gắn trách nhiệm của mình với vai trò là chủ thể của mặt trận phòng, chống dịch; quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành “Vùng Xanh” bền vững trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Vĩnh Phúc đã thực hiện rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, ủy quyền cho UBND cấp huyện chủ động quyết định những công việc thuộc phạm vi địa bàn nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc triển khai các giải pháp cấp bách ở cơ sở. Tỉnh đã ban hành hàng chục đề án tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực của 22 sở, ngành và 9 huyện, thành phố, từ đó tạo tiền đề để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức rõ những cản trở phát triển của ngành, lĩnh vực; tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh; chủ động tháo gỡ vướng mắc về chuyện đi lại, ăn ở, sinh hoạt của đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, lao động; vướng mắc về chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn…; đồng thời tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xây dựng xã hội ổn định, an toàn với môi trường, điều kiện sống tốt nhất.

Nhờ sự chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bùng phát ở bên trong; duy trì thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được kiểm soát tốt, trên địa bàn tỉnh đã hơn 64 ngày không có ca mắc Covid trong cộng đồng.

Tuy nhiên thực tế cho thấy tình hình dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố còn diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trên địa bàn. Nguy cơ đó dẫn đến nhiều khó khăn, hạn chế, gây cản trở nghiêm trọng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc như: việc lưu thông hàng hóa, cung ứng sản phẩm từ các chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn; một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng... Dịch bệnh kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc khiến hầu hết các doanh nghiệp chịu gia tăng áp lực chi phí về công tác phòng, chống dịch, làm ảnh hưởng tới tình hình phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, làm chậm tiến độ triển khai dự án. Các hoạt động triển khai hạ tầng phát triển các khu công nghiệp còn chậm, số khu công nghiệp và diện tích đất công nghiệp đạt thấp so với phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp còn thiếu và yếu, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế và phát triển; quỹ đất sạch hiện sẵn sàng cho thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp còn ít. Việc thực hiện một số dự án lớn của tỉnh bị kéo dài vì còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý...

Do đó, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm 2021 được dự báo sẽ rất khó khăn; đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân nhằm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được thông qua, trong đó cần triển khai quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Các cấp, các ngành phải ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; theo dõi, đánh giá đúng tình hình để chủ động có giải pháp, phương án cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trên cả 2 mặt trận chống dịch và phát triển kinh tế.

Quán triệt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 6 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, là trung tâm. Kinh tế là cơ sở, là nền tảng. Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Qua đó từng bước thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt áp dụng cho từng địa phương, bảo đảm hài hòa giữa nới lỏng từng bước và an toàn dịch bệnh, trong đó đặt mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, trong đó tập trung hoàn thiện các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt các điều kiện đầu vào cho sản xuất - kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động.

Đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai...

Để tạo điều kiện cho tỉnh tháo gỡ các khó khăn, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Vĩnh Phúc cũng kiến nghị với Chính phủ một số nội dung như: Cho phép tỉnh thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại các vị trí thuận lợi, có giá trị thương mại để tổ chức đấu giá, cho thuê tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cho phép tỉnh tách hạng mục giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án để thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Phân cấp cho các tỉnh thẩm quyền quyết định đầu tư một số công trình hạ tầng của Trung ương trên địa bàn các địa phương nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sau khi thực hiện đầu tư xong sẽ bàn giao lại cho các cơ quan Trung ương quản lý theo quy định. Ban hành chính sách miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với linh kiện sản xuất trong nước để hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô...

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, những giải pháp đúng đắn đã và đang triển khai, tin rằng Vĩnh Phúc sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đề ra trong năm 2021, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững những năm tiếp theo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất