Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc
Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc báo cáo một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.

Báo cáo với Đoàn công tác Trung ương, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc; 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng những chương trình, đề án, kế hoạch để thực hiện.

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 6 nhóm nhiệm vụ; 100% các đồng chí tỉnh ủy viên đều xây dựng chương trình hành động riêng của từng cá nhân để cụ thể hóa Nghị quyết; thể chế hóa bằng 3 nghị quyết, 4 đề án, 2 quy định; đồng thời thí điểm giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị bằng sản phẩm.

HĐND tỉnh đã ban hành 51 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết quy phạm pháp luật, 1 nghị quyết về cơ chế đặc thù tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 110 danh mục các cơ chế, chính sách thực hiện các khâu đột phá, 127 dự án đầu tư công trọng điểm tạo động lực cho phát triển các ngành, lĩnh vực; 31 đề án tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của 22 sở, ngành và 9/9 huyện, thành phố.

Tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả cao nhất từ trước đến nay trong điều kiện chưa có tiền lệ là dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tỉnh đã kiểm soát thành công dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe của Nhân dân; không có doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng nào phải đóng cửa, không người lao động trong các khu, cụm công nghiệp nào phải mất việc làm. Kinh nghiệm chống dịch của Vĩnh Phúc đã được nhiều địa phương trên cả nước nghiên cứu áp dụng.

Từ tháng 8-2021 đến nay, Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng và quyết tâm giữ vững “vùng xanh” trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 đã có sự phục hồi, tăng trưởng, đứng thứ 3 toàn quốc và cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội được tăng cường, mở rộng, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Những kết quả trên đã tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ nay đến hết năm 2021, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tăng cường chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4 khóa XIII. Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành xây dựng 2 nghị quyết, 4 đề án; sửa đổi, bổ sung 2 quy định về công tác cán bộ và thí điểm việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông các nguồn lực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt là các điều kiện đầu vào cho sản xuất - kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đề xuất với Đoàn công tác Trung ương, tỉnh mong muốn Trung ương xác định Vĩnh Phúc là cực tăng trưởng mới của miền Bắc, qua đó tạo thành tứ giác kinh tế trọng điểm phía Bắc để triển khai thí điểm các chính sách đặc thù cho khu vực; có quy định cho các địa phương - trong đó có Vĩnh Phúc được quyết định chủ trương đầu tư một số công trình hạ tầng do Trung ương quản lý bằng vốn ngân sách địa phương; cho phép tỉnh được thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch để tổ chức đấu giá hoặc cho thuê, tạo nguồn lực phát triển, thu hút đầu tư các dự án lớn.Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Khánh Linh.

Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên Đoàn công tác Trung ương khẳng định Vĩnh Phúc đã kịp thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh đã chú trọng thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, đảng viên; tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Vĩnh Phúc đã triển khai bài bản và là điểm sáng cho cả nước trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế, duy trì công tác an sinh xã hội. Tỉnh ủy đã quan tâm củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò chỉ đạo của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh đối với Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; lan tỏa sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh đến cấp ủy các địa phương.

Các ý kiến trong Đoàn công tác cũng đề nghị Vĩnh Phúc cần xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết; phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong thực hiện 3 đột phá, 6 nhiệm vụ của Nghị quyết; đấy mạnh thực hiện Chỉ thị 05; chủ động dự báo, phát hiện sớm các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch để kịp thời xử lý.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận những kết quả Vĩnh Phúc đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết thời gian qua. Đồng chí cũng khẳng định, trong bức tranh chung do tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, Vĩnh Phúc là điển hình trong thực hiện 2 mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, Vĩnh Phúc cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy nhanh việc học tập Nghị quyết và triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống; quá trình thực hiện phải gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung vào tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, bảo đảm cả hệ thống hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đánh giá cán bộ qua sản phẩm; khuyến khích bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của BTV Tỉnh ủy trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; duy trì tốt công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị tốt các phương án, kịch bản phòng, chống dịch trong mọi tình huống; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tất cả các lĩnh vực; duy trì kết quả tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm 2021. Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương với tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác. Đồng chí nhấn mạnh, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng triển khai tốt các chương trình, đề án, nghị quyết để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực sự đưa Nghị quyết vào cuộc sống và phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh mạnh về cả kinh tế và xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất