Xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung (đứng giữa), tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015-2020). Ảnh: Trường Khanh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh, chỉ đạo, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng bộ Khối tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các chi, đảng bộ trong khối các cơ quan quản lý nhà nước đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, tranh thủ thời cơ, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển vững mạnh. Các chi, đảng bộ khối nội chính làm tốt công tác tham mưu, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tư pháp và xử lý các vụ việc tham nhũng, tập trung vào các vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn TCCSĐ được đẩy mạnh. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều cấp ủy cơ sở đã chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều cấp uỷ đã thực hiện duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Công tác phát triển đảng viên được các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối quan tâm. 5 năm qua, Đảng bộ Khối đã kết nạp 930 đảng viên, đạt 100% mục tiêu Đại hội đề ra. 

Hằng năm, BTV Đảng ủy Khối ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các TCCSĐ triển khai đăng ký việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên. Nhờ vậy, các chi, đảng bộ cơ sở cơ bản xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ không có TCCSĐ xếp loại yếu kém. Những tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh thời gian qua đã được Đảng uỷ Khối kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, phấn đấu 100% chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị là giải pháp trọng tâm của Đảng uỷ Khối. Đảng uỷ phấn đấu mục tiêu mỗi năm kết nạp bình quân 80 quần chúng ưu tú vào Đảng, cả nhiệm kỳ kết nạp 450-500 đảng viên. Phấn đấu trên 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% tổ chức đảng và 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện tốt các giải pháp, hoàn thành mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ sẽ góp phần xây dựng các chi, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất