Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc
Một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam đã vận dụng sinh hoạt trực tuyến đối với một số đảng viên làm việc lưu động.

Một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam đã vận dụng sinh hoạt trực tuyến đối với một số đảng viên làm việc lưu động.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 83 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 32 đảng bộ và 51 chi bộ cơ sở, với tổng số hơn 3.600 đảng viên. Các doanh nghiệp trong Khối đa dạng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; địa bàn hoạt động rộng; địa điểm làm việc không tập trung; thời gian làm việc theo ca; cán bộ làm công tác đảng đều kiêm nhiệm, giữ nhiều chức vụ, biến động thường xuyên... nên tác động không nhỏ đến chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp.

Theo thống kê của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, trước năm 2011, tỷ lệ chi bộ sinh hoạt đúng kỳ chưa cao, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt thấp, bình quân dưới 70%, cá biệt có đảng viên cả năm không tham gia sinh hoạt 2 kỳ liên tục.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Nghị quyết số 01 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp trực thuộc Khối; xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu cho tổ chức đảng, đảng viên.

Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng trong các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có Hướng dẫn số 09 về việc thực nghị quyết; nghiên cứu, xây dựng mẫu sổ nghị quyết cho các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đảng uỷ Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Với các giải pháp cụ thể, đến nay, việc sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ trong doanh nghiệp đã dần đi vào nền nếp. Cấp ủy, chi bộ chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc trao đổi thông tin, bố trí thời gian, địa điểm, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ. Công tác chuẩn bị, tổ chức các buổi sinh hoạt được tiến hành bài bản hơn; nội dung sinh hoạt phong phú, đúng trình tự; phương thức tổ chức sinh hoạt ngày càng khoa học, chặt chẽ. Vai trò của người điều hành, chủ trì hội nghị đã được phát huy; sinh hoạt đảng đã kết hợp với giao ban lãnh đạo, họp chuyên môn. Sổ Nghị quyết được ghi chép rõ ràng, đúng mẫu quy định…

Chi bộ Điện lực Tam Đảo tổ chức trình chiếu hình ảnh minh họa làm phong phú nội dung các buổi sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề. Ảnh: Dương Hà

Chi bộ Điện lực Tam Đảo tổ chức trình chiếu hình ảnh minh họa làm phong phú nội dung các buổi sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề. Ảnh: Dương Hà.

Một số chi bộ đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt chi bộ, giúp đem lại hiệu quả như tổ chức trình chiếu các hình ảnh, video minh họa ở Đảng bộ Prime Group, Chi bộ Á Mỹ Group; sinh hoạt trực tuyến hoặc gửi văn bản qua thư điện tử đối với một số đảng viên làm việc lưu động, phân tán ở Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh...

Không khí sinh hoạt chi bộ dân chủ, cởi mở và thiết thực, chất lượng các buổi sinh hoạt từng bước được nâng lên. Việc sinh hoạt chuyên đề được coi trọng, giúp bổ sung các kiến thức, thông tin hữu ích cho đảng viên, tạo sự phong phú, hấp dẫn cho sinh hoạt đảng, góp phần nâng tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt. Năm 2021, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt các kỳ ở các chi bộ trong doanh nghiệp đạt 90% trở lên.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ trong doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trong doanh nghiệp xây dựng quy trình sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình; vận dụng sinh hoạt qua hòm thư điện tử, họp trực tuyến đối với các đảng viên, đơn vị đặc thù; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để làm phong phú nội dung, tạo sức hút cho các buổi sinh hoạt đảng. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào các buổi sinh hoạt định kỳ. Phấn đấu 100% các chi bộ thực hiện việc họp cấp ủy trước khi họp chi bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ đạt từ 90% trở lên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất