Vĩnh Phúc: Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong chi bộ doanh nghiệp
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc họp bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: Dương Hà

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc họp bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 86 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 25 đảng bộ và 61 chi bộ cơ sở; trong đó, có 16 chi, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; 57 chi, đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân; 10 chi, đảng bộ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 3 chi, đảng bộ trong cơ quan đảng, đoàn thể với tổng số 3.480 đảng viên.

Xác định việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc là một giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, thời gian qua, bám sát các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Quy định số 287 của Ban Bí thư và Quy định số 48 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch nhằm tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước đã chủ động xây dựng, ban hành quy chế làm việc theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ cơ sở đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty); những nơi không có chủ tịch hội đồng quản trị thì bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ cơ sở đồng thời là tổng giám đốc (giám đốc); cấp ủy viên được phân công đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, các đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước đã bám sát nội dung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên, từ đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cấp ủy; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt tổ chức đảng...

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết cấp ủy trong các doanh nghiệp nhà nước đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở luôn bám sát quy chế, phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với tập thể cấp ủy và từng ủy viên. Chủ động xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tính nhất quán, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo đúng loại hình của doanh nghiệp...

Đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy trong các doanh nghiệp nhà nước đã khắc phục triệt để tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Hạn chế tình trạng cấp ủy làm thay hoặc lấn sân công việc của chính quyền; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, độc đoán, chuyên quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm việc sai trái…

Nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện tốt quy chế làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn kèm theo quy chế làm việc mẫu của cấp ủy trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp.

Các cấp ủy cơ sở căn cứ vào quy chế mẫu và đặc điểm tình hình, quy mô tổ chức đảng của đơn vị để rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy doanh nghiệp, trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và của từng đồng chí ủy viên.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy trong doanh nghiệp nhà nước. Qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất