Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
Tp. HCM: Gắn tiếp dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Nội dung Quy chế nêu cụ thể về tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển, các bước, các khâu… trong quá trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị khối đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố.

Các bước tổ chức sơ tuyển gồm: Nghiên cứu hồ sơ; tiếp xúc nhân sự nhằm trực tiếp nắm bắt, tìm hiểu nguyện vọng, quan điểm, lập trường, năng lực, sở trường, ngoại hình và  phong cách của đối tượng dự tuyển; thẩm tra, xác minh hồ sơ; kết luận bằng văn bản về nhân sự dự tuyển, nêu rõ lý do những trường hợp không đạt yêu cầu; thông báo kết quả sơ tuyển. Thành phần Hội đồng sơ tuyển gồm đại diện các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, do Ban Tổ chức Thành ủy thành lập trên cơ sở đề cử của các cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức thi tuyển, xét tuyển, xét chuyển: Nét mới trong việc tuyển dụng là việc đa dạng hóa hình thức tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển, xét chuyển). Ngoài việc tổ chức thi tuyển có cộng điểm đối với đối tượng ưu tiên theo chế độ, chính sách, còn chú trọng ưu tiên đối với người được đào tạo tốt nghiệp loại giỏi; người có học vị thạc sĩ trở lên; học sinh, sinh viên đã đoạt giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế; chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân và có giấy khen khi xuất ngũ; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người được đào tạo hệ chính quy trường đại học công lập với ngành đào tạo phù hợp chức danh tuyển dụng; người ở nội thành khi đăng ký dự thi cam kết tình nguyện phục vụ ở các xã ngoại thành mà ở nơi đó có yếu tố địa lý tự nhiên không thuận lợi, ảnh hưởng đến đời sống vật chất, văn hóa của con người, mật độ dân cư thưa, xa các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, việc đi lại khó khăn.
    
Cùng với việc tổ chức thi tuyển, còn áp dụng hình thức xét tuyển. Đây là hình thức tuyển dụng dành cho một số đối tượng có quá trình công tác ở cơ sở chưa được tuyển dụng vào biên chế. Đối tượng xét tuyển không phải qua kỳ thi, nhưng phải đạt đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy định. Ngoài các đối tượng xét tuyển là cán bộ xã, phường, thị trấn được điều động lên công tác tại quận, huyện, thành phố; cán bộ, người lao động hợp đồng, còn xét tuyển mở rộng đến các đối tượng: Những người đã làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước từ trước ngày 23 tháng 5 năm 1993 liên tục đến nay; hoặc công tác trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; những người đang công tác tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Văn phòng Thành ủy làm chủ sở hữu, công ty cổ phần có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, nhưng trước đó đã là cán bộ, công chức, đã được tuyển dụng vào biên chế của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội được điều động sang công tác trong công ty và công tác liên tục cho đến ngày dự xét tuyển; người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 60 tháng trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức xét chuyển cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng với các đối tượng: Quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ, giữ chức vụ trong thời gian từ một nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên, được điều động về cấp quận - huyện, thành phố sau ngày 1-1-2010; xét chuyển viên chức có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
    
Về tuyển dụng, nhận việc, tập sự: Cùng với việc quy định trách nhiệm của Hội đồng tuyển dụng, cơ quan, đơn vị đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng, Quy chế còn quy định rõ người được tuyển dụng phải có trách nhiệm bảo đảm thời hạn công tác trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ít nhất 5 năm. Cam kết không chuyển đi cơ quan, đơn vị khác, trừ trường hợp được cử đi học, được bổ nhiệm, trúng cử, hoặc được cấp có thẩm quyền điều động.
    
Trước khi tổ chức sơ tuyển 30 ngày, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ đăng thông báo tuyển dụng trên Báo Sài Gòn Giải phóng, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Trang tin điện tử của Đảng bộ Thành phố; niêm yết thông báo công khai tại trụ sở các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và tại cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy.
    
Ngoài ra, quy định việc xét tuyển, xét chuyển đối với một số đối tượng sẽ hạn chế tình trạng bằng cấp chuyên môn của người trúng tuyển chưa thực sự phù hợp với vị trí việc làm. Những thí sinh trúng tuyển, khi nhận nhiệm vụ sẽ không còn lúng túng, tiếp cận ngay với công việc vì đã có kinh nghiệm thực tiễn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất