345 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm với BCH Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2007-2010

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương, các đồng chí phó bí thư và ủy viên ban thường vụ đảng ủy khối các thời kỳ. 345 đại biểu là đại biểu đương nhiên, đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các cấp, đại diện cho trên 56.000 đảng viên ở trong và ngoài nước, thay mặt cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ đã về dự.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; Đại hội có nhiệm vụ đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XI của Đảng.
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập tháng 4-2007 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) trên cơ sở kết thúc hoạt động của 7 đảng bộ khối trước đây và Ban Cán sự đảng ngoài nước; là một đảng bộ lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng gồm các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, có chức năng tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ở tầm chiến lược; cơ quan quản lý, điều hành, tổ chức chỉ đạo ở tầm vĩ mô.
Chủ đề Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 không chỉ là phương hướng, mục tiêu mà còn là chương trình hành động hướng vào những khâu đột phá của toàn Đảng bộ.
Đại hội đã đề ra 6 giải pháp chủ yếu: lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là chi bộ; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đưa công tác dân vận ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Khối. Kể từ ngày thành lập, mặc dù gặp nhiều khó khăn về công tác tổ chức, cán bộ chuyên trách công tác đảng vừa thiếu vừa yếu, chính sách còn nhiều bất cập… Đảng bộ Khối đã có nhiều cố gắng thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra. Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối đã đóng góp tích cực vào thành tựu đổi mới của đất nước nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém và nguyên nhân; đề ra được những giải pháp đúng đắn cho nhiệm kỳ mới. 
Đại hội tiếp tục làm việc trong ngày 24-12-2010.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất