Thí điểm việc đại hội đảng bộ các cấp trực tiếp bầu bí thư cấp ủy: Kết quả và hạn chế

Tại đại hội đảng bộ các cấp trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương.

Danh sách giới thiệu bầu cấp ủy bảo đảm số dư từ 15% trở lên, nhiều nơi có số dư trên 30%. Tỷ lệ nữ, trẻ nhìn chung có tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, một số ít nơi đạt và vượt 15%. Hầu hết các đại hội bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành (BCH). Việc đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy được chuẩn bị kỹ, thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn, tạo được sự thống nhất cao. Các đồng chí bí thư được đại hội bầu đều trong quy hoạch và trúng cử với số phiếu khá cao, đạt từ 90% trở lên.

Đối với đại hội đảng bộ cơ sở, số đảng bộ cơ sở được thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu BTV, bí thư, phó bí thư là 1.405, chiếm 6,39% tổng số đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng. Danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ đảm bảo số dư 15% và 20% trở lên. Việc bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy tại đại hội cơ bản là bầu tròn. Số lượng cấp ủy viên tăng so với nhiệm kỳ trước, số lượng cấp ủy viên mới tham gia lần đầu đạt 40%, có nơi 50%.

Đối với cấp huyện và tương đương, số đảng bộ thực hiện thí điểm là 237 (chiếm 18% tổng số đảng bộ cấp trên); tỷ lệ số dư bầu cử từ 15% và có nơi 30%. Số cấp ủy viên mới tham gia bình quân đạt 35-50%, có nơi 60%. Nhiều nơi 100% cấp ủy viên có trình độ đại học. Tỷ lệ nữ nhiều nơi đạt 15%, tỷ lệ cấp ủy viên trẻ đạt thấp.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 10 đảng bộ được chọn thực hiện thí điểm. Số cấp ủy viên mới tham gia chiếm 44,5%, tỷ lệ nữ đạt 12,3% và tuổi trẻ là 6,1%. Cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên chiếm 98,4%. Các đồng chí trúng cử bí thư có tỷ lệ phiếu cao (cao nhất là Đà Nẵng 98,99% và thấp nhất là Thái Bình 84,81%…).

 

Qua đại đảng bộ các cấp trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, dân chủ trong Đảng được mở rộng, thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên, làm cơ sở cho việc mở rộng và phát huy dân chủ trong xã hội. Các cấp ủy đề cao hơn ý thức trách nhiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhất là nhân sự ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Công tác thông tin tuyên truyền được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, tạo được khí thế trước, trong và sau đại hội. Các nội dung đại hội được chuẩn bị kỹ, việc điều hành của đoàn chủ tịch ít có sai sót.

Tuy nhiên, tại đại hội đảng bộ các cấp trực tiếp bầu bí thư cấp ủy vẫn còn những hạn chế. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa kỹ, chưa nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên, chưa đánh giá đúng cán bộ nên có một số đồng chí là cấp ủy đương nhiệm được cấp ủy giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử BCH. Có nơi trong bầu cử còn thể hiện sự định hướng mang tính gò ép. Tỷ lệ nữ, trẻ tuổi chưa đạt yêu cầu. Thời gian dành cho thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng còn ít. Việc sắp xếp chương trình, nội dung chưa khoa học, hợp lý...

Từ kết quả thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, cần đề nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Tổng kết, bổ sung Điều lệ Đảng một số nội dung sau:
- Đại hội đảng bộ các cấp bầu cấp ủy và bầu bí thư cấp ủy trong số các ủy viên BCH vừa trúng cử theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy ở các cấp nói chung cần có số dư;
- Cần có giải pháp khắc phục và chỉ đạo quyết liệt rà soát quy hoạch, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ để nhiệm kỳ sau đạt các chỉ tiêu quy định của Trung ương;
- Cần quy định BCH đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh phải có ít nhất 20% tổng số cấp ủy viên công tác ở xã, phường, thị trấn;
- Căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương để quyết định số lượng cấp ủy viên phù hợp, vừa qua có tỉnh nhỏ, ít đầu mối trực thuộc cũng bầu 55 cấp ủy viên;
- Nếu đồng chí dự kiến bầu làm bí thư cấp ủy được tín nhiệm cao của đại hội (trên 90% số phiếu khi bầu BCH và trên 90% số phiếu khi lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư) thì không cần phải họp tổ (đoàn) để thảo luận mà tiến hành ngay việc ứng cử, đề cử và bầu bí thư tại đại hội;
- Không cần tăng thêm thời gian tổ chức đại hội đảng bộ trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất