Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX thành công tốt đẹp

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 với phương hướng chung là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đưa kinh tế du lịch vào thời kỳ tăng tốc; tập trung trí tuệ, nguồn lực từng bước xây dựng nông thôn mới nhằm giải quyết đồng bộ các vấn đề: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phát triển mạnh mẽ văn hoá, giáo dục, không ngừng chăm lo đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quốc phòng địa phương; củng cố vững chắc hệ thống chính trị; xây dựng Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng Sông Hồng. 
Theo đó, Đại hội đã biểu quyết 17 mục tiêu chủ yếu, trong đó có những mục tiêu quan trọng đến cuối nhiệm kỳ: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm 14%; GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) 50 triệu đồng; sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm 48 vạn tấn trở lên; thu ngân sách đạt 4.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD; khách du lịch đạt 6 triệu lượt khách; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: mầm non 70%, tiểu học (đạt chuẩn mức độ 2) 50%, THCS 70%, THPT 40%; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 40%; mỗi năm giảm bình quân 2,5% hộ nghèo trở lên theo tiêu chí hộ nghèo (giai đoạn 2011-2015); tỷ lệ xã được công nhận nông thôn mới 20% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền, đoàn thể cơ sở vững mạnh 85%; kết nạp đảng viên mới 2.500 người/năm….

Đây là quá trình nỗ lực bền bỉ, quyết liệt, không ngừng sáng tạo; đổi mới một cách khoa học và kiên định; đòi hỏi sự khẩn trương, đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao; đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ và nhân dân; các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức trong việc thực hiện từng nhiệm vụ và giải pháp để biến Nghị quyết thành những kết quả cụ thể, sinh động. Nhiệm vụ trước tiên ngay sau Đại hội là phải kịp thời quán triệt Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động cách mạng cụ thể, sát thực đối với từng địa phương, đơn vị, mà mỗi đại biểu dự Đại hội là hạt nhân tích cực và chủ động; có sự khởi động và lan toả, làm dấy lên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chính thức ra mắt Đại hội với 52 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Nguyễn Tiến Thành được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ; 10 đồng chí được bầu vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đồng chí Ngô Thanh Bình giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XI của Đảng.

Diễn văn bế mạc do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ trình bày khẳng định: Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thành công tốt đẹp.

Đại hội tin tưởng sâu sắc rằng, nhất định Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, đem trí tuệ và nhiệt tình, công sức và nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất