Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ Tp. Hải Phòng nhiệm kỳ 2010-2015
Báo cáo chính trị khẳng định, năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tp. Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, tận dụng những lợi thế của thành phố cảng, đạt những thành tựu quan trọng, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với mục tiêu Đại hội đề ra, đưa Hải Phòng có bước phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,15%/năm; cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực: tỉ trọng nông - lâm nghiệp - thuỷ sản còn 10%; công nghiệp - xây dựng 37%; dịch vụ 53%. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.742 USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, năm 2010 đạt gần 30.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút khách du lịch… đều tăng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,86%. Văn hoá - xã hội được chăm lo phát triển và có nhiều tiến bộ, hằng năm giải quyết việc làm cho trên 22 vạn lao động, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; hoàn thành phổ cập giáo dục bậc THPT và nghề. Công tác bảo vệ môi trường được thành phố quyết tâm triển khai thực hiện một cách tích cực, quyết liệt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ cấp thành phố và cấp huyện; bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực. Đã triển khai thực hiện có sáng tạo, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Hải Phòng đã tích cực triển khai và đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị đạt được một số kết quả khá quan trọng, tạo tiến bộ rõ nét so với thời gian trước.

Tuy nhiên, nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong xây dựng thành phố, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển và mở rộng kinh tế đối ngoại. Còn nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố đề ra. Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao còn chậm, chưa đạt yêu cầu về nhiều mặt. Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số nơi còn phức tạp, nhất là những nơi có liên quan đến việc thực hiện một số dự án lớn trên địa bàn. Công tác cán bộ có lúc chỉ đạo giải quyết còn chậm, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, gây khó khăn trong sắp xếp, bố trí cán bộ. Một số cán bộ thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến đoàn kết và uy tín của Đảng bộ; việc xử lý có lúc còn thiếu kiên quyết… 


 Thành phố xác định phương hướng chung giai đoạn từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 là: Phát huy toàn diện, đồng bộ tiềm năng, lợi thế của thành phố cảng, tập trung cao mọi nguồn lực đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, tạo bước phát triển đột phá để Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng biển theo hướng văn minh, hiện đại; có kinh tế phát triển nhanh, bền vững; đô thị phát triển xứng tầm là đô thị loại I - đô thị trung tâm cấp quốc gia; phát triển văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng-an ninh được tăng cường và củng cố vững chắc; năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị tiếp tục được nâng cao; đảm bảo tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội; tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.


Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 5 năm tới gồm: Phấn đấu để tỷ trọng GDP của Hải Phòng trong GDP của cả nước đạt mức 5,1-5,2%, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 13-13,5%/năm. GDP bình quân (giá hiện hành) đạt khoảng 3.000USD/người; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD, tốc độ tăng bình quân 15,6%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 60 nghìn tỷ đồng; trong đó: thu ngân sách nội địa đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12,7%/năm; sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đạt trên 50 triệu tấn; thu hút từ 7,4 đến 7,6 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân mỗi năm trên 1%; giải quyết việc làm cho 255 nghìn lao động trong giai đoạn 2011-2015, bình quân 51 nghìn lao động/năm; …
 

Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào BCH Đảng bộ thành phố khoá XIV. BCH Đảng bộ khóa XIV đã bầu BTV gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy. 2 Phó bí thư là đồng chí Dương Anh Điền và Nguyễn Thị Nghĩa. Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Vũ Thành giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất