Công tác xây dựng Đảng ở Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân

Lực lượng 3 “đặc biệt”

Ngày 17-9-2010, Tư lệnh Hải quân đã ký quyết định thành lập Đoàn 189 tàu ngầm, tiền thân của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân ngày nay, với phương châm xây dựng lực lượng 3 đặc biệt: “Đoàn kết đặc biệt, kỷ luật đặc biệt, bí mật đặc biệt”. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương khi đến thăm và kiểm tra Lữ đoàn đã căn dặn: “Cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn luôn phải nâng cao bản lĩnh chính trị, làm chủ tàu ngầm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; thuần thục các phương án tác chiến; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trước mọi kẻ thù, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Được phục vụ trong lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và hiện đại, mỗi cán bộ, đảng viên Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân xác định đây là niềm vinh dự tự hào và mang trên mình trọng trách to lớn trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Ngày đầu thành lập mặc dù còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất; lực lượng của Lữ đoàn phân tán do đang học tập, công tác ở nước ngoài; cán bộ được điều động từ các đơn vị khác nhau về… nên gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Quán triệt sâu sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Quân chủng Hải quân: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế, tiếp nhận doanh trại, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, bảo đảm phục vụ đời sống sinh hoạt của bộ đội; chờ đón các thủy thủ và tiếp nhận tàu”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị tốt nhất để đón các kíp tàu về nước nhận nhiệm vụ thuận lợi. Đây cũng chính là nội dung xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mà Đảng bộ Lữ đoàn đang tiến hành gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức mạnh tổng hợp, đảm bảo cho công tác xây dựng Đảng ở Lữ đoàn mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngày 29-5-2013, Lữ đoàn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Đảng bộ Lữ đoàn ban đầu là tổ chức cơ sở đảng hai cấp với hơn 200 đảng viên, đến nay Đảng bộ Lữ đoàn thực sự lớn mạnh với tổ chức cơ sở đảng ba cấp, gần 1.000 đảng viên. Hoạt động với tính chất đặc thù do đó công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cũng có những nét đặc thù riêng, đó là: Đảng bộ bộ phận, đảng viên đông nhưng các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ tàu ngầm cơ bản là cán bộ kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo kỹ năng tiến hành công tác xây dựng Đảng, chủ yếu tự học tập, bồi dưỡng, tập huấn; môi trường hoạt động đặc thù nhất là khi tàu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển; các nội dung công việc chủ yếu theo phương án, cho nên cũng hạn chế phần nào tính chủ động của cấp ủy các cấp trong công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ.

Giải pháp khắc phục khó khăn

Nhận thức được những khó khăn trên, Đảng ủy Lữ đoàn đã đề ra chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó tập trung: “Lãnh đạo, chỉ đạo, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ”. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải hết sức coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Quân chủng và Đảng ủy Lữ đoàn để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp ủy, chủ trì các cơ quan, đơn vị. Gắn việc làm này với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”, coi đó là việc làm thường xuyên, hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục được kết hợp chặt chẽ với hoạt động thực tiễn, thông qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động và tinh thần trách nhiệm, tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị phải làm tốt công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là các mối quan hệ trong và ngoài đơn vị; đồng thời, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện; coi đó là cơ sở vững chắc để ngăn ngừa, đẩy lùi những thói hư, tật xấu thâm nhập vào đơn vị.

Thứ hai, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ được Đảng ủy Lữ đoàn đặc biệt coi trọng. Trong lãnh đạo công tác cán bộ, Đảng ủy Lữ đoàn thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên theo nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”. Tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; có nhiều lớp kế cận, kế tiếp vững chắc, vừa bảo đảm tàu ngầm hoạt động an toàn tuyệt đối, vừa tạo điều kiện cán bộ phát triển phấn đấu vươn lên, xây dựng tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho Quân chủng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kinh nghiệm, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, phong cách lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, nhất là các đồng chí mới ra trường, mới bổ nhiệm thông qua công tác giáo dục thường xuyên và tập huấn hằng năm; trước khi đề bạt bổ nhiệm, Lữ đoàn tiến hành tổ chức hội thi để đánh giá trình độ, năng lực một cách khách quan, toàn diện; trên cơ sở kết quả thi, cơ quan nhân sự căn cứ tình hình thực tiễn, báo cáo đề xuất với Đảng ủy Lữ đoàn các phương án đề bạt, bổ nhiệm. Thực tiễn cho thấy, cán bộ sau khi được bổ nhiệm, điều động đã phát huy được trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, có nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm theo hướng trẻ hóa, bảo đảm tính kế cận, kế tiếp, phát triển giữa các lớp cán bộ được thực hiện đúng thủ tục, quy trình, nguyên tắc, dân chủ, công khai, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì gắn với củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cấp. Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy bộ đội, nhất là kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm; đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ các cấp. Đồng thời, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… góp phần ổn định tư tưởng, tạo điều kiện tốt để họ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, Đảng ủy Lữ đoàn luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy quyền và trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng ủy Lữ đoàn chú trọng bổ sung, hoàn thiện quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, bảo đảm phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, tạo hành lang pháp lý để lãnh đạo, chỉ huy tập trung, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đơn vị. Các nhiệm vụ của đơn vị đều thực hiện đúng theo quy chế lãnh đạo; dân chủ bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định theo thẩm quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định đó; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, người chỉ huy các cấp tăng cường đối thoại trực tiếp với bộ đội thông qua chế độ học tập, công tác, ngày chính trị và văn hóa tinh thần hằng tháng; đối thoại dân chủ hằng quý. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng; nâng cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn luôn được chú trọng thực hiện theo đúng quy định. Các cấp thực hiện nghiêm việc cấp trên giám sát cấp dưới, tổ chức đảng giám sát cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy vai trò quần chúng trong tham gia giám sát về công tác xây dựng Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chấp hành nguyên tắc tổ chức đảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên… Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”. Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, trọng tâm là thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, điều lệnh của Quân đội, quy định của đơn vị.

Thứ năm, để đánh giá đúng kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, Đảng ủy Lữ đoàn đã làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Ở khâu này, Đảng bộ Lữ đoàn luôn chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính kịp thời, đánh giá sát, đúng tình hình thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân trong công tác lãnh đạo để có những biện pháp khắc phục hay xử lý kỷ luật; đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Nhờ có những chủ trương đúng, triển khai thực hiện đồng bộ, kiên quyết nên công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Lữ đoàn 189 có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, tỷ lệ cấp ủy, tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh luôn ở mức cao. Hằng năm, toàn Đảng bộ có trên 90% tổ chức đảng hoàn tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy Lữ đoàn và các tổ chức đảng trực thuộc luôn đoàn kết, thống nhất; dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm từng giai đoạn cụ thể, nhất là giai đoạn tiếp nhận tàu ngầm, huấn luyện chuyển giao vũ khí thiết bị kỹ thuật mới (huấn luyện tiếp nhận và chuyển giao 6 tàu ngầm sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch, đưa vào đội hình chiến đấu của Quân chủng; cùng với đó là các hệ thống cơ sở bờ như Trung tâm huấn luyện tàu ngầm, trạm, xưởng…) và nhiệm vụ huấn luyện làm chủ (bài bắn tên lửa, ngư lôi, thủy lôi).

Kết quả đáng tự hào trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực sự là lực lượng hiện đại, đặc biệt tinh nhuệ trong bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất