Đảng bộ huyện Trực Ninh (Nam Định) nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
lãnh đạo huyện Trực Ninh trao bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Ảnh: TL
Đảng bộ huyện Trực Ninh có 80 TCCSĐ gồm 27 đảng bộ cơ sở và 53 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 505 chi bộ trực thuộc 27 đảng bộ cơ sở, 9.796 đảng viên. Những năm qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và các địa phương, đơn vị.

Củng cố tổ chức đảng

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tiến hành các quy trình thủ tục theo thẩm quyền quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể một số TCCSĐ phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Huyện đã chia tách và thành lập 5 chi bộ cơ sở (Tư pháp, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Chữ thập đỏ - Đông y, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch), sáp nhập 4 chi bộ thành 2 chi bộ (Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện), giải thể 4 chi bộ cơ sở. Hầu hết các mô hình TCCSĐ được hoàn thiện theo hướng gắn TCCSĐ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội. BTV huyện ủy chỉ đạo các đảng ủy cơ sở tiến hành rà soát và hoàn thiện mô hình chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn ở Trực Ninh hiện nay gồm: Chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố; chi bộ trường học, chi bộ y tế; một số xã, thị trấn có chi bộ an ninh - quốc phòng. Có 1 xã có 1 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc. Ở các đảng ủy xã, thị trấn không có đảng bộ bộ phận, không có chi bộ khối cơ quan đảng, khối cơ quan hành chính nhà nước, nhiều đảng ủy xã, thị trấn có tổ chức mô hình chi bộ an ninh – quốc phòng, tuy nhiên sau đó hầu hết đã giải thể chi bộ này và chuyển đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố, chỉ còn số ít xã còn tồn tại mô hình chi bộ này.

Việc thực hiện các mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn hiện nay của Đảng bộ huyện Trực Ninh là phù hợp với thực tiễn và hiệu quả, khắc phục những hạn chế, khó khăn như: mô hình đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ phát sinh thêm bộ máy, biên chế, tiền lương, điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện khác đi kèm dẫn đến bộ máy hệ thống tổ chức Đảng cồng kềnh, nhiều cấp trung gian. Mô hình chi bộ khối cơ quan đảng, hành chính nhà nước, chi bộ an ninh, quân sự trực thuộc đảng ủy cơ sở không tạo được sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên đối với cơ sở nên gặp rất nhiều khó khăn, bất cập khi triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cơ sở. 

Về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở những địa bàn, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đảng viên: Trên địa bàn huyện có 338 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân). Chỉ có 12 đơn vị có tổ chức đảng, còn lại chưa có tổ chức đảng, mặc dù trong đa số các doanh nghiệp này cũng có đảng viên và những đảng viên này đang sinh hoạt ở chi bộ các thôn, xóm, tổ dân phố. Cấp ủy các cấp trong huyện đã quan tâm phát triển đảng viên và định hướng thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhưng vì các điều kiện khách quan và chủ quan từ phía các doanh nghiệp nên nhiều năm qua không thành lập thêm được tổ chức đảng. Trên thực tế số lượng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân lại giảm đi theo các năm (năm 2008 có 14 TCCSĐ, năm 2010 có 11 TCCSĐ, đến tháng 5-2018 còn 9 TCCSĐ).

Coi trọng công tác kết nạp đảng viên. Hằng năm các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi bộ. Coi trọng chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên đối với quần chúng là đoàn viên, lao động trong nông nghiệp, trí thức và công nhân lao động ở các doanh nghiệp. Từ năm 2008 đến nay, đảng bộ kết nạp 2.133 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay của đảng bộ lên 9.796 đảng viên. Các đồng chí đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp đảm bảo theo quy định.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Huyện ủy quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo phải đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo cho phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong giai đoạn mới. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác của chi bộ, cấp ủy, nhất là chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố.

Nội dung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt của các chi bộ có những đổi mới tiến bộ. Đa số các chi bộ thực hiện tốt quy chế làm việc, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ. Số lượng các buổi sinh hoạt theo chuyên đề được tăng lên, gắn với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Cấp ủy huyện thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các TCCSĐ; hằng năm giao UBKT huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cấp ủy cơ sở trong huyện đã triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc, góp phần nâng cao trách nhiệm, thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ của Đảng bộ huyện Trực Ninh thời gian qua đã tạo thế và lực mới để lãnh đạo địa phương vươn lên phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ngày càng bền vững. Huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trực Ninh được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất