Xây dựng Đảng bộ xã Quảng Lâm (Mường Nhé, Điện Biên) trong sạch, vững mạnh
Hội nghị cán bộ công chức xã Quảng Lâm.

Trao đổi về một số giải pháp trong công tác xây dựng đảng ở địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quảng Lâm nêu: Đảng bộ có 126 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 2 đảng viên miễn sinh hoạt do tuổi cao, 2% đảng viên là cán bộ hưu trí, những năm qua, Đảng bộ Quảng Lâm đề ra 5 giải pháp chủ yếu để xây dựng TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh. Đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn bộ máy tổ chức, tập trung xây dựng, củng cố TCCSĐ, xóa bản trắng đảng viên, đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng và không ngừng chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong 5 giải pháp, có 2 giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ xã Quảng Lâm đã thực hiện có hiệu quả là:

Thứ nhất, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đặc biệt coi trọng công tác đánh giá đúng chất lượng đảng viên và chất lượng chi bộ. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng, chăm lo củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đảng uỷ xã thường xuyên quan tâm duy trì định kỳ hằng tháng giao ban với các bí thư chi bộ. Từ đó, giúp các bí thư chi bộ nắm vững chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy đề ra, qua đó có sự chuẩn bị tốt cho nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng sính hoạt chi bộ trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra của Đảng uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ theo chương trình công tác hằng năm của Ban Thường vụ Đảng uỷ, chú trọng giúp đỡ các chi bộ yếu hơn.

Đảng ủy chỉ đạo làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, coi đây là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Nhờ vậy, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp uỷ các chi bộ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng chi bộ. Vì thế, qua đánh giá phân loại chất lượng hằng năm, 100% các chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó, 20% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém. Chất lượng đảng viên nhờ vậy cũng được nâng lên. Tổng hợp số liệu 3 năm qua, toàn Đảng bộ có 97,1% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kỷ luật, xóa tên khỏi danh sách 1 đảng viên. 

Thứ hai, xác định rõ ở đâu cán bộ có năng lực, uy tín, sâu sát cơ sở, có khả năng dân vận thì ở đó có phong trào mạnh, Đảng uỷ đã quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Trong thời gian 3 năm trở lại đây, Đảng uỷ đã cử đi đào tạo về lý luận chính trị cho 6 đồng chí, đi học quản lý hành chính 3 đồng chí; động viên, tạo điều kiện để 4 đồng chí theo học đại học. Đối với đội ngũ cán bộ là trưởng, phó các ngành, đoàn thể, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản đều được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức xã đã cơ bản được chuẩn hoá. Sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương được kiện toàn và sắp xếp lại bảo đảm đúng người, đúng việc, nhờ vậy đã phát huy được hiệu quả đối với công việc được giao.

Hiệu quả của của những giải pháp trên đã được chứng minh bằng những việc làm cụ thể. Khi Đảng bộ huyện ra nghị quyết xóa bản “trắng” đảng viên, Ban Thường vụ xã họp ra nghị quyết tập trung rà soát các bản “trắng” đảng viên, những bản đảng viên đang phải sinh hoạt ghép, từ đó tìm hướng tạo nguồn để phát triển đảng viên (chú trọng nguồn quần chúng ưu tú phải là người của bản để tránh rơi vào tình trạng “tái trắng” đảng viên). Khi UBND huyện Mường Nhé thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ đã chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa việc xây dựng nông thôn mới. Với sự chỉ đạo quyết liệt, Đảng bộ xã đã xóa được 5/5 bản "trắng" đảng viên, với nguồn phát triển Đảng là người địa phương. Đảng ủy cũng đã phát huy vai trò đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động sức dân tại chỗ xây dựng được 9/9 bản có cổng Chào là trục đường, là xương sống vào các điểm, bản, xây dựng đường nông thôn vào các bản Trạm Púng, Quảng Lâm, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2018.

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ xã Quảng Lâm trở thành 1 trong 14 tổ chức cơ sở đảng của huyện Mường Nhé đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2015-2017). 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất