Lào Cai nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở
Cán bộ nữ cấp cơ sở của huyện Văn Bàn - Lào Cai được bồi dưỡng nghiệp vụ
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là củng cố, kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn. Lào Cai hiện có 164 tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn với 6.040 đảng viên sinh hoạt tại 1.872 chi bộ trực thuộc (trong đó có 1.502 chi bộ thuộc đảng bộ xã, 192 chi bộ thuộc đảng bộ phường, 178 chi bộ thuộc đảng bộ thị trấn).  

Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng các đảng bộ xã, phường, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí bằng những việc làm cụ thể.    

Trước hết, để khắc phục tình trạng chất lượng cán bộ, công chức chưa đồng đều ở cơ sở, các huyện, thành ủy xác định các khâu trong công tác cán bộ phải được chỉ đạo sát sao. Trong đó, chú ý đến chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở. Có như thế mới thu hút được cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ, đặc biệt là con em địa phương theo hướng tăng cường cho cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn của Lào Cai đều có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, có khả năng lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.    

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, các đảng bộ đã xây dựng nghị quyết và chương trình hành động để kịp thời đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, sát với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, ...  

Theo tinh thần Đảng lãnh đạo, chính quyền thực hiện, các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn của Lào Cai luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, phát huy dân chủ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết trong tập thể cấp uỷ, chi bộ được nâng lên rõ rệt.  

Năm 2010, Lào Cai đã hạn chế được tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người. Đại đa số nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước của một bộ phận nhân dân đã giảm hẳn. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, phát huy được sức mạnh khối đại kết dân tộc. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2015 cao nhất từ trước tới nay. Đây chính là điều kiện và động lực to lớn để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015.  

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất