Thông cáo về ngày làm việc thứ 2 của Đại hội XI

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trong chiều ngày 13-1, đã có các đại biểu sau đây phát biểu tham luận:
- Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;
- Đồng chí Võ Hồng Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp.Hà Nội;
- Đồng chí Huỳnh Đảm , Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh;
- Đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
- Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, bày tỏ sự quan tâm và nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm, quan trọng của các văn kiện, tạo nên không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ trong phiên thảo luận đầu tiên tại Hội trường của Đại hội.

Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Đoàn Thư ký thông báo danh sách 28 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế vừa gửi tới Đại hội trong ngày khai mạc 12-1, trích đọc điện của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Căm-pu-chia và Đảng Cộng sản Cu-ba chúc mừng Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, cho đến ngày 13-1, Đại hội đã nhận được 149 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục.

Ngày 14-1, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XI.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất